10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

ในช่วงที่ตลาดการลงทุนผัวผวนเกือบทุกประเภทสินทรัพย์เช่นนี้ เชื่อว่ามีนักลงทุนหลายท่านกำลังมองหาการลงทุนที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมออยู่อย่างแน่นอน “หุ้นปันผล” จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสร้างกระแสเงินสดที่ไม่ควรมองข้าม

บทความนี้จึงขอพาทุกคนมาดู “10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ” ที่คัดมาแล้วเน้น ๆ จะมีหุ้นใดบ้าง ติดตามไปพร้อมกันได้เลย ใครอยากมีหุ้นปันผลเก็บติดพอร์ตไว้ห้ามพลาด!

เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นปันผล

 1. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง: ฐานะทางการเงินของบริษัทพิจารณาได้จากโครงสร้างหนี้ โดยดูว่าหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) มีค่าสูงหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องดูผลการดำเนินงานประกอบด้วย ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและเต็มใจในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยพิจารณาได้จากความสามารถในการสร้างผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ
 2. กระแสเงินสดเป็นบวก: นอกจากพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ ‘กระแสเงินสด’ โดยให้พิจารณาย้อนหลังไป 5-10 ปี หากกระแสเงินสดเป็นบวกต่อเนื่อง ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษัท
 3. มีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง: ย้อนกลับไปดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของหุ้นนั้น ๆ ทั้งในช่วงที่เศรษฐกิจดีและเศรษฐกิจซบเซาว่ามีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดยควรเลือกลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายปันผลอย่างน้อยปีละครั้งและจ่ายต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. เป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง: เลือกลงทุนในหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง พิจารณาได้จากการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) โดยจะต้องไม่น้อยกว่า 15% ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
 5. มีค่า Price to Earnings Ratio (P/E) ต่ำ: ค่า P/E เป็นเครื่องมือที่นักลงทุนมักนำมาใช้กันประเมินมูลค่าหุ้นว่าหุ้นตัวนั้น “ถูก” หรือ “แพง” เพราะค่า P/E จะบ่งบอกว่าหากซื้อหุ้นไปแล้ว ต้องใช้ระยะเวลากี่ปีจึงจะทำกำไรได้คุ้มทุน ซึ่งยิ่งค่า P/E สูงมากเท่าไร ก็จะยิ่งใช้เวลานานมากขึ้นเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม PE คือ อะไร? เลือกหุ้นอย่างไร ให้กำไร

 1. ค่าเบต้า (Beta) ต่ำ: ค่าเบต้าเป็นตัวชี้วัดความผันผวนของราคาหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นโดยรวม โดยปกติแล้วค่าเบต้าของดัชนีตลาดหุ้นจะมีค่าเท่ากับ 1 ดังนั้นหากหุ้นมีค่าเบต้ามากกว่า 1 แสดงว่าราคาหุ้นนั้น ๆ มีความผันผวนมากกว่าดัชนีตลาดหุ้น เราจึงควรเลือกลงทุนในหุ้นที่มีค่าเบต้าต่ำเพื่อลดความเสี่ยงจากตลาดผันผวน

หุ้นปันผล ซื้อตอนไหนดีสุด?

อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่า “ซื้อหุ้นปันผลตอนไหนดีสุด?” บทความนี้เรามีเทคนิคการซื้อขายหุ้นปันผลเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีจากฝ่ายวิจัย บล.เอเชียพลัส จำกัด มาฝากทุกคนกัน

จากการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลัง 5 ปี ของฝ่ายวิจัย บล.เอเชียพลัส จำกัด พบว่า ช่วงการลงทุนหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด คือการซื้อในช่วงก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 2 เดือน ซึ่งจะเป็นช่วงที่ราคาหุ้นยังไม่ตอบสนองต่อความคาดหวังในการจ่ายเงินปันผล ส่วนการขายหุ้นปันผล จากผลการศึกษาพบว่า ควรขายในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของหุ้นที่จ่ายปันผลปีละครั้ง หากซื้อก่อนขึ้น XD และขายในวันขึ้น XD
ที่มา: ฝ่ายวิจัย บล.เอเชีย พลัส

ภาพกราฟแท่งด้านบนแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ของ ‘หุ้นที่จ่ายปันผลปีละครั้ง’ จะเห็นได้ว่าหากซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 2 เดือน จะทำผลตอบแทนได้ดีที่สุด โดยได้รับผลตอบแทนถึง 11.66% หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD หนึ่งเดือนครึ่ง จะได้ผลตอบแทน 9.43% หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 1 เดือน จะได้รับผลตอบแทน 6.37% และหากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 2 สัปดาห์ จะได้รับผลตอบแทน 2.31% ในขณะที่หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 1 สัปดาห์จะได้ผลตอบแทนเพียง 0.50% ดังนั้น ยิ่งซื้อใกล้วันขึ้นเครื่องหมาย XD มากเท่าใด ผลตอบแทนก็จะยิ่งน้อยลงตามไปด้วย

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของหุ้นที่จ่ายปันผลปีละ 2 ครั้งขึ้นไป หากซื้อก่อนขึ้น XD และขายในวันขึ้น XD
ที่มา: ฝ่ายวิจัย บล.เอเชีย พลัส

มาดูกันต่อ จากภาพกราฟแท่งด้านบนแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ของ ‘หุ้นที่จ่ายปันผลปี 2 ครั้งขึ้นไป’ จะเห็นได้ว่าหากซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 2 เดือน จะทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดเช่นเดียวกับหุ้นที่จ่ายปันผลปีละครั้ง โดยได้รับผลตอบแทนถึง 7.81% หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD หนึ่งเดือนครึ่ง จะได้ผลตอบแทน 5.67% หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 1 เดือน จะได้รับผลตอบแทน 4.29% และหากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 2 สัปดาห์ จะได้รับผลตอบแทน 2.25% ในขณะที่หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 1 สัปดาห์จะได้ผลตอบแทนเพียง 0.86%

ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นปันผลควรลงทุนในระยะยาว และต้องมีการกระจายการลงทุนในหุ้นปันผลอย่างเหมาะสม กล่าวคือนักลงทุนควรกระจายลงทุนในหุ้นปันผลที่หลากหลายอุตสาหกรรม ไม่กระจุกตัวลงทุนอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งพอร์ต เช่น ลงทุนหุ้นปันผลกลุ่มธนาคาร 1 ตัว กลุ่มพลังงาน 1 ตัว กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 1 ตัว เป็นต้น ถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงหากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมีความผันผวนด้านราคาหุ้น

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

เกณฑ์การคัดเลือก:

 1. มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี (ปี 2561-2564)
 2. มีค่าเฉลี่ยของการคาดการณ์อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ปี 2565 สูงกว่า 5% ขึ้นไป
 3. มีค่า P/E (Price to Earnings Ratio) คาดการณ์ปี 2565 น้อยกว่า 15 เท่า
 4. มีกำไรสุทธิต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี (ปี 2561-2564)
 5. ค่าเบต้า (Beta) ต่ำกว่า 1

1. TMT: บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ 

ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กครบวงจร พร้อมด้วยศูนย์บริการตัดและแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ครบครันด้วยสินค้าที่หลากหลายจัดเก็บไว้ในคลังสินค้าขนาดใหญ่ให้พร้อมตอบสนองทุกความตัองการที่แตกต่างกันของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ ผสานการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพของสินค้าทั้งในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์: http://www.tmtsteel.co.th/

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

2. LHK: บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

ผู้ให้บริการ จัดหา แปรรูป และจำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น ผลิตและจำหน่ายท่อสเตนเลส ได้แก่ ท่อสเตนเลสสำหรับงานตกแต่ง ท่อสเตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ แปรรูปและจำหน่ายเหล็กชุบสังกะสี และเหล็กเคลือบสังกะสีชนิดม้วนและแผ่น ให้บริการด้านการตัด เจาะ และขัดผิวสเตนเลส ตามความต้องการของลูกค้า

เว็บไซต์: http://www.lohakit.co.th/

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

3. ASP: บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 

หมวดธุรกิจ: เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยธุรกิจหลักในปัจจุบันประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน

เว็บไซต์: http://www.asiaplusgroup.co.th/

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

4. MCS: บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

ผู้ผลิตและจำหน่ายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Structure Steel Fabrication) สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงสร้างเหล็กที่บริษัทผลิตมี 2 ประเภท คือ โครงสร้างเหล็กที่นำมาใช้เป็นเสา (Column-Box) และโครงสร้างเหล็กที่นำมาใช้เป็นคาน (Beam) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคาร

เว็บไซต์: http://www.mcssteel.com/

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

5. PT: บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานและลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยพัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทชั้นนำของโลก รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ

เว็บไซต์: http://www.premier-technology.co.th/

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

6. MFC: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศ จดทะเบียนประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า “บริษัท กองทุนรวม จำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนร่วมในการระดม เงินออมจากประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ทั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518

เว็บไซต์: http://www.mfcfund.com/

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

7. UVAN: บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: ธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจหลัก คือ สวนปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ เมล็ดในปาล์ม กากเมล็ดในปาล์มและกะลาปาล์ม นอกจากนี้ยังผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เว็บไซต์: http://www.univanich.com/

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

8. TISCO: บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: ธุรกิจการเงิน

บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน

เว็บไซต์: http://www.tisco.co.th/

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

9. TVO: บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: อาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ กากถั่วเหลือง, ดีฮัล ซอยมีล, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัล ฟูลแฟตซอย รวมทั้ง เลซิติน ซอยฮัล น้ำมันข้าวโพด น้ำมันทานตะวัน น้ำมันคาโนลา และน้ำมันมะกอก

เว็บไซต์: http://www.tvothai.com/

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

10. LALIN: บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ดำเนินการพัฒนาโครงการหมู่บ้านหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การพัฒนาบ้านเดี่ยว บ้านโครงการใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาบ้านพร้อมอยู่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยในแต่ละทำเลมากที่สุด เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตที่ลงตัว นอกจากนี้ยังพัฒนาโครงการบ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ครบวงจร โดยเน้นคอนเซ็ปต์การออกแบบ บ้านเดี่ยว โครงการบ้านใหม่พร้อมอยู่ และโครงการอื่นๆของทางบริษัทที่ต้องแข็งแรง ทนทาน พร้อมเลือกใช้วัสุดุก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง แต่ให้มากกว่าด้วยการต้องการมอบประสบการณ์ด้านการเลือกซื้อบ้านให้ตอบโจทย์ในราคาที่ประหยัดกว่าโครงการบ้านอื่น ๆ

เว็บไซต์: http://www.lalinproperty.com/

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

ข้อมูลอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) และ P/E ณ วันที่ 15 ส.ค. 2565 จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

— planet 46.

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้เขียนบทความนี้มิได้รับค่าตอบแทนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่กล่าวถึงในบทความนี้แต่อย่างใด | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ