10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2566

ในช่วงที่ตลาดการลงทุนผัวผวนเกือบทุกประเภทสินทรัพย์เช่นนี้ เชื่อว่ามีนักลงทุนหลายท่านกำลังมองหาการลงทุนที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมออยู่อย่างแน่นอน “หุ้นปันผล” จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสร้างกระแสเงินสดที่ไม่ควรมองข้าม

บทความนี้จึงขอพาทุกคนมาดู “10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ” ที่คัดมาแล้วเน้น ๆ จะมีหุ้นใดบ้าง ติดตามไปพร้อมกันได้เลย ใครอยากมีหุ้นปันผลเก็บติดพอร์ตไว้ห้ามพลาด!

เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นปันผล

 1. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง: ฐานะทางการเงินของบริษัทพิจารณาได้จากโครงสร้างหนี้ โดยดูว่าหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) มีค่าสูงหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องดูผลการดำเนินงานประกอบด้วย ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและเต็มใจในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยพิจารณาได้จากความสามารถในการสร้างผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ
 2. กระแสเงินสดเป็นบวก: นอกจากพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ ‘กระแสเงินสด’ โดยให้พิจารณาย้อนหลังไป 5-10 ปี หากกระแสเงินสดเป็นบวกต่อเนื่อง ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษัท
 3. มีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง: ย้อนกลับไปดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของหุ้นนั้น ๆ ทั้งในช่วงที่เศรษฐกิจดีและเศรษฐกิจซบเซาว่ามีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดยควรเลือกลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายปันผลอย่างน้อยปีละครั้งและจ่ายต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. เป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง: เลือกลงทุนในหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง พิจารณาได้จากการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) โดยจะต้องไม่น้อยกว่า 15% ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
 5. มีค่า Price to Earnings Ratio (P/E) ต่ำ: ค่า P/E เป็นเครื่องมือที่นักลงทุนมักนำมาใช้กันประเมินมูลค่าหุ้นว่าหุ้นตัวนั้น “ถูก” หรือ “แพง” เพราะค่า P/E จะบ่งบอกว่าหากซื้อหุ้นไปแล้ว ต้องใช้ระยะเวลากี่ปีจึงจะทำกำไรได้คุ้มทุน ซึ่งยิ่งค่า P/E สูงมากเท่าไร ก็จะยิ่งใช้เวลานานมากขึ้นเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม PE คือ อะไร? เลือกหุ้นอย่างไร ให้กำไร

 1. ค่าเบต้า (Beta) ต่ำ: ค่าเบต้าเป็นตัวชี้วัดความผันผวนของราคาหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นโดยรวม โดยปกติแล้วค่าเบต้าของดัชนีตลาดหุ้นจะมีค่าเท่ากับ 1 ดังนั้นหากหุ้นมีค่าเบต้ามากกว่า 1 แสดงว่าราคาหุ้นนั้น ๆ มีความผันผวนมากกว่าดัชนีตลาดหุ้น เราจึงควรเลือกลงทุนในหุ้นที่มีค่าเบต้าต่ำเพื่อลดความเสี่ยงจากตลาดผันผวน

หุ้นปันผล ซื้อตอนไหนดีสุด?

อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่า “ซื้อหุ้นปันผลตอนไหนดีสุด?” บทความนี้เรามีเทคนิคการซื้อขายหุ้นปันผลเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีจากฝ่ายวิจัย บล.เอเชียพลัส จำกัด มาฝากทุกคนกัน

จากการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลัง 5 ปี ของฝ่ายวิจัย บล.เอเชียพลัส จำกัด พบว่า ช่วงการลงทุนหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด คือการซื้อในช่วงก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 2 เดือน ซึ่งจะเป็นช่วงที่ราคาหุ้นยังไม่ตอบสนองต่อความคาดหวังในการจ่ายเงินปันผล ส่วนการขายหุ้นปันผล จากผลการศึกษาพบว่า ควรขายในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของหุ้นที่จ่ายปันผลปีละครั้ง หากซื้อก่อนขึ้น XD และขายในวันขึ้น XD
ที่มา: ฝ่ายวิจัย บล.เอเชีย พลัส

ภาพกราฟแท่งด้านบนแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ของ ‘หุ้นที่จ่ายปันผลปีละครั้ง’ จะเห็นได้ว่าหากซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 2 เดือน จะทำผลตอบแทนได้ดีที่สุด โดยได้รับผลตอบแทนถึง 11.66% หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD หนึ่งเดือนครึ่ง จะได้ผลตอบแทน 9.43% หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 1 เดือน จะได้รับผลตอบแทน 6.37% และหากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 2 สัปดาห์ จะได้รับผลตอบแทน 2.31% ในขณะที่หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 1 สัปดาห์จะได้ผลตอบแทนเพียง 0.50% ดังนั้น ยิ่งซื้อใกล้วันขึ้นเครื่องหมาย XD มากเท่าใด ผลตอบแทนก็จะยิ่งน้อยลงตามไปด้วย

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565

ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของหุ้นที่จ่ายปันผลปีละ 2 ครั้งขึ้นไป หากซื้อก่อนขึ้น XD และขายในวันขึ้น XD
ที่มา: ฝ่ายวิจัย บล.เอเชีย พลัส

มาดูกันต่อ จากภาพกราฟแท่งด้านบนแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ของ ‘หุ้นที่จ่ายปันผลปี 2 ครั้งขึ้นไป’ จะเห็นได้ว่าหากซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 2 เดือน จะทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดเช่นเดียวกับหุ้นที่จ่ายปันผลปีละครั้ง โดยได้รับผลตอบแทนถึง 7.81% หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD หนึ่งเดือนครึ่ง จะได้ผลตอบแทน 5.67% หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 1 เดือน จะได้รับผลตอบแทน 4.29% และหากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 2 สัปดาห์ จะได้รับผลตอบแทน 2.25% ในขณะที่หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 1 สัปดาห์จะได้ผลตอบแทนเพียง 0.86%

ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นปันผลควรลงทุนในระยะยาว และต้องมีการกระจายการลงทุนในหุ้นปันผลอย่างเหมาะสม กล่าวคือนักลงทุนควรกระจายลงทุนในหุ้นปันผลที่หลากหลายอุตสาหกรรม ไม่กระจุกตัวลงทุนอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งพอร์ต เช่น ลงทุนหุ้นปันผลกลุ่มธนาคาร 1 ตัว กลุ่มพลังงาน 1 ตัว กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 1 ตัว เป็นต้น ถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงหากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมีความผันผวนด้านราคาหุ้น

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2566

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2566

เกณฑ์การคัดเลือก:

 1. มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี (ปี 2562-2565)
 2. มีค่าเฉลี่ยของการคาดการณ์อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ปี 2566 สูงกว่า 5% ขึ้นไป
 3. มีค่า P/E (Price to Earnings Ratio) คาดการณ์ปี 2566 น้อยกว่า 15 เท่า
 4. มีกำไรสุทธิต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี (ปี 2562-2565)
 5. ค่าเบต้า (Beta) ต่ำกว่า 1

1. UVAN: บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: ธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจหลัก คือ สวนปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ เมล็ดในปาล์ม กากเมล็ดในปาล์มและกะลาปาล์ม นอกจากนี้ยังผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เว็บไซต์: http://www.univanich.com/ 

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2566

2. FMT: บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: สินค้าอุตสาหกรรม

ผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ และท่อทองแดงที่มีเกลียวภายในท่อ ที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

เว็บไซต์: http://www.fmt.co.th/ 

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2566

3. KGI: บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: ธุรกิจการเงิน

บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ (ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ข) ค้าหลักทรัพย์ (ค) ที่ปรึกษาการลงทุน (ง) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์(จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์(ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน (ฌ) ธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามขอบเขตที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

เว็บไซต์: http://www.kgieworld.co.th/ 

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2566

4. TISCO: บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: ธุรกิจการเงิน

บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน

เว็บไซต์: http://www.tisco.co.th/ 

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2566

5. TACC: บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

TACC ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ และสินค้าไลฟสไตล์ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ เครื่องดื่มในโถกดในร้าน 7-Eleven, เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงที่จัดจำหน่ายให้กับร้าน All Cafe ในร้าน 7-Eleven และผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนาเพื่อจำหน่ายเป็นครั้งคราวหรือตามฤดูกาล, เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา “ณ อรุณ” (Na-Arun), ธุรกิจคาแรคเตอร์ และไซรัปผลไม้ ตรา ทรีว่า (TRIVA)

เว็บไซต์: http://www.tacconsumer.com/

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2566

6. SAT: บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: สินค้าอุตสาหกรรม

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นธุรกิจหลัก

เว็บไซต์: http://www.satpcl.co.th/ 

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2566

7. PT: บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เทคโนโลยี

ดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานและลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยพัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทชั้นนำของโลก รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ

เว็บไซต์: http://www.premier-technology.co.th/ 

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2566

8. LALIN: บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ดำเนินการพัฒนาโครงการหมู่บ้านหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การพัฒนาบ้านเดี่ยว บ้านโครงการใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาบ้านพร้อมอยู่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยในแต่ละทำเลมากที่สุด เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตที่ลงตัว นอกจากนี้ยังพัฒนาโครงการบ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ครบวงจร โดยเน้นคอนเซ็ปต์การออกแบบ บ้านเดี่ยว โครงการบ้านใหม่พร้อมอยู่ และโครงการอื่นๆของทางบริษัทที่ต้องแข็งแรง ทนทาน พร้อมเลือกใช้วัสุดุก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง แต่ให้มากกว่าด้วยการต้องการมอบประสบการณ์ด้านการเลือกซื้อบ้านให้ตอบโจทย์ในราคาที่ประหยัดกว่าโครงการบ้านอื่น ๆ

เว็บไซต์: http://www.lalinproperty.com/ 

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2566

9. TPIPP: บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: ทรัพยากร

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

เว็บไซต์: http://www.tpipolenepower.co.th/ 

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2566

10. PREB: บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ผู้นำการก่อสร้างด้านอาคาร โดยมีความชำนาญด้านก่อสร้างหลายประเภท ได้แก่ ประเภทอาคารสำนักงาน โครงการบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า โรงพยาบาล โรงเรียนผลงานของบริษัทในแต่ละโครงการที่ผ่านมาได้สร้างชื่อเสียงให้บริษัทในเรื่องคุณภาพงาน การส่งมอบงานตรงตามเวลาการประสานงานที่ดีระหว่างทีมงาน รวมไปถึงความรับผิดชอบในงานภายใต้ทีมงานบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์: http://www.prebuilt.co.th/ 

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2566

ข้อมูลอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) และ P/E ณ วันที่ 17 ก.ค. 2565 จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

— planet 46.

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้เขียนบทความนี้มิได้รับค่าตอบแทนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่กล่าวถึงในบทความนี้แต่อย่างใด | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้

10000 FINT