ลงทุนทอง ผ่านกองทุนรวม เริ่มต้นแค่ 1 บาท!

ราคาทองคำในประเทศไทยปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ราคา 37,650 บาท ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในประเทศไทยสอดคล้องกับทิศทางราคาทองคำโลกที่ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐฯ ออกมายังอ่อนแอ รวมถึงการคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงช่วงเดือน มิ.. นี้

แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าการลงทุนในทองคำโดยตรง จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ สำหรับคนที่อยาก “ลงทุนทอง” แต่ต้องการเริ่มต้นลงทุนโดยใช้เงินลงทุนไม่มาก วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในวิธีการลงทุนทองที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาทเท่านั้น นั่นคือการลงทุนทองผ่าน “กองทุนรวม” จะมีกองทุนใดบ้าง รายละเอียดของแต่ละกองทุนจะเป็นอย่างไร? ลองมาดูกัน

ลงทุนทอง ผ่านกองทุนรวม เริ่มต้น 1 บาท

ลงทุนทอง ผ่านกองทุนรวม เริ่มต้นแค่ 1 บาท!

กองทุนไทยที่ลงทุนในทองคำ ปัจจุบันมีอยู่กว่า 30 กองทุนด้วยกัน สำหรับนโยบายลงทุนกองทุนจะในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ มีความเสี่ยงระดับ 8 (เสี่ยงสูงมาก) เนื่องจากเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก ในบทความนี้เราเลือกมาทั้งหมด 10 กองทุนด้วยกัน โดยเป็นกองทุนที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาทเท่านั้น แต่ละกองทุนมีรายละเอียด ดังนี้

1. SCBGOLD

 • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 0.56% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567)
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: +16.48% (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2567)
 • หนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet): คลิก

2. TGOLDBULLION-UH

 • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 1.317% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567)
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: +15.57% (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2567)
 • หนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet): คลิก

3. UOBSG-N

 • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 1.2006% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567)
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: +14.97% (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 2567)
 • หนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet): คลิก

4. TMBGOLD

 • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 1.2202% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567)
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: +14.85% (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 2567)
 • หนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet): คลิก

5. UOBSG-D

 • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 1.2006% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567)
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: +14.68% (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 2567)
 • หนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet): คลิก

6. PGOLD

 • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 2.9731% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567)
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: +11.13% (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2567)
 • หนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet): คลิก

7. SCBGOLDH

 • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 0.55% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567)
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: +7.47% (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2567)
 • หนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet): คลิก

8. TGOLDBULLION-H

 • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 1.385% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567)
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: +6.36% (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2567)
 • หนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet): คลิก

9. TMBGOLDS

 • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 1.3161% (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ. 2567)
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: +6.28% (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2567)
 • หนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet): คลิก

10. KT-GOLD

 • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 1.3400% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567)
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: +3.83% (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2567)
 • หนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet): คลิก

 

— planet 46.


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299