รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

ใครที่กำลังมองหาโอกาสในการรับผลตอบแทนที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจเวียดนามแล้วละก็ต้องอ่านบทความนี้เลย เพราะในบทความนี้เราจะจับกองทุนไทยของทุกบลจ.ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศเวียดนามมามัดรวมกันไว้ที่นี่

สารบัญ

ทำไมเวียดนามถึงน่าลงทุน?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

สร้างแผนและเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนกว่า 1,000 กอง จาก 22 บลจ. ครอบคลุมทุกบลจ. ในประเทศไทย สร้างแผนและเปิดบัญชี คลิก: https://finno.me/open-plan

GDP เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

แม้ว่าจะต้องประสบกับการระบาดของโควิด-19 แต่เศรษฐกิจของเวียดนามยังคงมีความยืดหยุ่น โดยในปี 2020 GDP ของเวียดนามขยายตัว 2.9% ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราการเติบโตของ GDP ที่สูงที่สุดในโลก การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ฟื้นตัวและตัวเลขการส่งออกที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลจากความต้องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นจากมาตการทำงานที่บ้าน

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

GDP Growth (%)
ที่มา: Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 11/10/2021

ตั้งแต่ปี 2015-2019 GDP ของประเทศเวียดนามเฉลี่ยอยู่ที่ 6.8% โดย Bloomberg คาดการณ์ว่า GDP ของเวียดนามในปี 2021 และ 2022 จะกลับมาเติบโตที่ 5.1% และ 7.0% ตามลำดับ นอกจากนี้ Asian Delovepment Bank ยังระบุว่า โมเมนตัมการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามยังคงแข็งแกร่งในปีนี้และปีหน้า การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของจีนและสหรัฐฯ จะช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการเติบโตของเวียดนามอย่างมีนัยสำคัญ

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

GDP Per Capita
ที่มา: Our World in Data

เวียดนามยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตของ GDP Per Capita เร็วที่สุดในอาเซียน และยังมี Upside อีกมาก โดยได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา ในปี 2000 เวียดนามเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 60 ของโลก และไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 44 ในปี 2019 โดยมีการคาดการณ์ว่า เวียดนามจะกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 20 ของโลกภายในปี 2050

สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างก้าวกระโดด

เวียดนามเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของหลาย ๆ ประเทศ โดยคู่ค้าที่สำคัญของเวียดนามได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งมีสินค้ากลุ่มโทรศัพท์มือถือ และกลุ่มวงจรไฟฟ้า (IC) ที่เติบโตดีที่สุดในบรรดาสินค้าส่งออกของเวียดนาม โดยเติบโตมากกว่า 400% ในรอบ 5 ปี

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

ที่มา: OECD, ข้อมูล ปี 2019

ทำเลที่ตั้งของประเทศเอื้อต่อการค้าและธุรกิจ

ที่ตั้งของประเทศเวียดนามเอื้อต่อการทำค้าและธุรกิจ โดยเวียดนามตั้งอยู่ในที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ที่ตั้งของประเทศยังตั้งใกล้อยู่กับตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอย่างประเทศจีน ลักษณะของชายฝั่งทะเลที่ยาวของเวียดนามช่วยให้สามารถเข้าถึงทะเลจีนใต้และเส้นทางเดินเรือหลักของโลกได้

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

ภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนาม
ที่มา: https://www.itourvn.com/blog/vietnam-s-geography 

เมืองหลวงของเวียดนามอย่างกรุงฮานอยที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกสำหรับการค้า ในขณะที่นครโฮจิมินห์ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดและถือเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียอีกด้วย การมีเมืองใหญ่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของประเทศทำให้ง่ายต่อการทำธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ

การสนับสนุนจากภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 • ข้อตกลงทางการค้า — รัฐบาลเวียดนามมีการทำข้อตกลงทางการค้าที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนและเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ข้อตกลงทางการค้าทวิภาคี (BTA) กับสหรัฐฯ และ ข้อตกลงการค้าเสรีกับญี่ปุ่นและเกาหลี เป็นต้น
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน — รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการระดุมทุนเพื่อสร้างและปรับปรุงทางด่วน สนามบิน และท่าเรือทั่วประเทศ ซึ่งการคมนาคมขนส่งที่สะดวกจะทำให้การทำธุรกิจในเวียดนามง่ายขึ้น
 • เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ — ในเวียดนาม อุตสาหกรรมส่วนใหญ่อนุญาตให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) โดยรัฐบาลได้ทำการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและเพิ่มนโยบายเพื่อดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ เช่น ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือยกเว้นภาษีสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยกเว้นอากรขาเข้าในบางประเภทสินค้า เช่น วัตถุดิบ ลดหรือยกเว้นภาษีการเช่าที่ดินหรือภาษีการใช้ที่ดิน เป็นต้น

ทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพและอยู่ในวัยแรงงานเป็นส่วนใหญ่

ในปี 2020 เวียดนามมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 15 ของโลกด้วยจำนวนประชากรมากกว่า 97 ล้านคน โดยคิดเป็นประมาณ 1.25% ของประชากรโลก ซึ่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ประชากรเวียดนามเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1% และคาดว่าประชากรเวียดนามจะเพิ่มสูงถึง 104 ล้านคนภายในปี 2030 ตามแผนยุทธศาสตร์ ‘เวียดนาม 2030’ การเติบโตของประชากรที่คงที่บ่งชี้ถึงอนาคตที่สดใสสำหรับกำลังแรงงานของประเทศ ที่มักมาพร้อมกับการพัฒนาเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมกับช่วยหนุนการบริโภคในประเทศให้เติบโตอีกด้วย

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กราฟแท่งแสดงการคาดการณ์จำนวนประชากรของประเทศเวียดนาม ปี 2015-2050
ที่มา: Statista

ซึ่งจากข้อมูลของ Worldometers ระบุไว้ว่า อายุมัธยฐานของประชากรเวียดนามคือ 32.5 ปี ตามรายงานของ World Bank ระบุไว้ว่าประชากรเวียดนามประมาณ 70% มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เวียดนามมีอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน (Labour Force Participation Rate) เป็นอันดับสามในเอเชียที่ 68.5% รองจากประเทศคูเวต และเกาหลีเหนือ นอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังมีการจัดสรรงบประมาณประจำปีประมาณ 20% สำหรับภาคการศึกษา ด้วยเหตุนี้เวียดนามจึงมีแรงงานที่อายุน้อยและมีการศึกษาสูง

อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตสูง หนุน Start-up เกิดง่าย

อย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าประชากรของประเทศเวียดนามอยู่ในวัยแรงงานจำนวนมาก จึงส่งผลให้อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศเวียดนามสูงตามไปด้วย ซึ่งปัจจัยนี้จะช่วยหนุนให้เกิดธุรกิจ Start-up ที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในอนาคต

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Internet Penetration Rate และ Internet Economy GMV
ที่มา: Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 11/10/2021

ระยะสั้น-กลาง เวียดนามยังน่าลงทุนอยู่ไหม?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

เวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2021 โดยดัชนี VNI ทำผลการดำเนินงานไปได้ 24.8% ซึ่งเป็นอันดับสองรองจากอินเดียเพียงประเทศเดียว (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564) เห็นผลตอบแทนงามขนาดนี้ หลาย ๆ คนที่ยังไม่มีกองทุนเวียดนามอยู่ในพอร์ต หรือแม้แต่คนที่มีกองทุนเวียดนามอยู่ในพอร์ตแล้วแต่อยากลงทุนเพิ่ม ก็คงต้องมีคำถามแน่ ๆ ว่า ตอนนี้เวียดนามแพงไปหรือยัง? ยังสามารถซื้อลงทุนได้อยู่ไหม? ในบทความนี้ จะพาไปหาคำตอบให้ทุกคนได้นำไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนกองทุนเวียดนามกัน

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

VNI Index YTD Performance by Sector และ VNI Index Weight by Sector
ที่มา: Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 11/10/2021

จากภาพกราฟด้านบนจะเห็นได้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมของเวียดนาม เช่น กลุ่มสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำผลตอบแทนได้โดดเด่น Outperform และมีเพียงกลุ่ม Defensive อย่างสาธารณูปโภค พลังงาน สุขภาพ และสินค้าจำเป็น ที่ Underperform ในภาพรวม ซึ่งหากดูจากสัดส่วนอุตสาหกรรมของดัชนี VNI ตามรูป Pie Chart ด้านขวาก็จะพบว่า สัดส่วนของกลุ่ม Defensive มีน้ำหนักไม่มากในดัชนี 

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Bloomberg estimate P/E
ที่มา: Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 11/10/2021

ด้าน Valuation ของตลาดหุ้นเวียดนามอย่างดัชนี VN30 และ MSCI Vietnam ยังมีมูลค่าที่ถูกกว่าตลาดหุ้นไทยทั้งดัชนี SET50 และ MSCI Thailand และหากเทียบกันในประเทศเวียดนามกันเองจะพบว่า Valuation ของดัชนี VN30 จะมีมูลค่าถูกกว่าดัชนี MSCI Vietnam

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Relative PE: Vietnam Ho Chi Minh Stock Index vs. S&P 500 Index
ที่มา: Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 11/10/2021

และถ้าพิจารณาจาก Relative PE ของ Vietnam Ho Chi Minh Stock Index เทียบกับ S&P 500 Index จะพบว่า ค่า Standard Deviation (SD) ณ วันที่ 11 ต.ค. 2021 จะอยู่ที่ -1 โดยขึ้นมาจาก -2 ในช่วงปี 2020 ดังนั้นหากมองในภาพรวมแล้ว เวียดนามยังเห็น Upside และมีโอกาสที่จะได้ Premium เพิ่ม

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Monthly EPS Revision
ที่มา: Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 11/10/2021

ขณะที่การปรับประมาณการกำไรสุทธิรายเดือนปี 2021 (Monthly EPS Revision) ของดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกจะพบว่า ค่า EPS ของดัชนี VNI อยู่อันดับต้น ๆ เสมอเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นอื่น ๆ ทั่วโลก แม้ว่าจะถูกปรับลดประมาณการลงในช่วงเดือนกันยายนก็ตาม

ความเสี่ยงของเวียดนาม

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

เวียดนามยังเป็นหนึ่งตลาดที่มีอัตราความผันผวนในระดับที่สูง

ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ติดตามหุ้นเวียดนามก็น่าจะพอคุ้นกันดีว่าตลาดหุ้นเวียดนามนั้นค่อนข้างผันผวน และหากดูจากค่าเฉลี่ยความผันผวนระหว่างวัน (Average Absolute Daily Change) ของดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นอื่น ๆ ก็จะพบว่า ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามมีค่าเฉลี่ยความผันผวนสูงกว่าดัชนีตลาดหุ้นอื่น ๆ ทั้ง MSCI World, MSCI Emerging รวมถึง MSCI Frontier

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Average Absolute Daily Change in Index (%)
ที่มา: Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 11/10/2021

ปัญหาการคอรัปชันยังเป็นสิ่งต้องระวัง

เวียดนามถูกจัดเป็นประเทศที่ 104 ของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ด้วยคะแนน 36 คะแนนในปี 2020 ซึ่งดัชนี CPI เป็นดัชนีที่สะท้อนปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีคะแนนตั้งแต่ 0 (คอร์รัปชันมากที่สุด) ไปจนถึง 100 (คอร์รัปชันน้อยที่สุด) เนื่องจากเดิมทีแล้วเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามถูกขับเคลื่อนโดยรัฐวิสาหกิจ จึงมีเรื่องของสัมปทานที่ดินและโครงการต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เวียดนามก็ได้มีการกวาดล้างการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Corruption Perceptions Index (CPI) และ Global Corruption Barometer (GCB) ของเวียดนาม
ที่มา: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/

เห็นความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามแล้วหลายคนก็คงเริ่มสนใจที่จะลงทุนในประเทศเวียดนามกันแล้ว แต่มีกองทุนไทยกองทุนไหนบ้างละที่มีนโยบายลงทุนในประเทศเวียดนาม? แล้วแต่ละกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อะไรในเวียดนามบ้าง? ติดตามในหัวข้อถัดไปได้เลย

กองทุนไทยที่มีนโยบายลงทุนในเวียดนาม

PRINCIPAL VNEQ-A

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL VNEQ-A) มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวม ETF ตราสารทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน PRINCIPAL VNEQ-A แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

รายชื่อทรัพย์สินที่ PRINCIPAL VNEQ-A ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021)
ที่มา: PRINCIPAL VNEQ-A Fund Fact Sheet

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ PRINCIPAL VNEQ-A ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021)
ที่มา: https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_IVPRINCIPAL%20VNEQ.pdf

 • SSIAM VNFIN LEAD ETF (8.76%) — กองทุน ETF ที่มีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี Vietnam Leading Financial (VNFIN LEAD) ซึ่งเป็นดัชนีที่รวมหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 10 แห่งจากดัชนี VNAllshare Financials (VNFIN)
 • Vinhomes (7.06%) — ดำเนินงานในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัท มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและบริหารอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน และอาคารพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก้ บ้าน อพาร์ตเมนต์ วิลล่า ตลอดจนสำนักงานขาย และให้เช่า บริษัทลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทั้งเวียดนาม
 • Masan Group (7.00%) — เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (holding company) ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มผ่านบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็น ซีอิ๊ว น้ำปลา เครื่องปรุงรส น้ำพริก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊กสำเร็จรูป กาแฟสำเร็จรูป ซีเรียลสำเร็จรูป เครื่องดื่มบรรจุขวด เนื้อสัตว์แปรรูป และเบียร์ นอกจากนี้ยังมีประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ การขุดและแปรรูปแร่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ และยังเป็นผู้ถือหุ้นใน Techcombank อีกด้วย
 • Vingroup (6.56%) — ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาและก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย และวิลล่า สำหรับเช่าและขาย นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการด้านสุขภาพผ่าน Vinmec International Hospital ตลอดจนบริการด้านการศึกษาผ่านการดำเนินงานของสถาบัน Vinschool และ VinUniversity ด้านการผลิตรถยนต์ดำเนินการผ่าน VinFast และโทรศัพท์มือถือ VinSmart รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผ่านกลุ่มบริษัท VinTech
 • Hoa Phat Group (6.26%) — บริษัทประกอบธุรกิจด้านเหล็กเป็นหลัก โดยมีการดำเนินธุรกิจผ่าน 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
  1. เหล็กและเหล็กกล้า: ผลิตเหล็กและเหล็กหล่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่น แท่ง ม้วนและท่อ ตลอดจนวัสดุที่ใช้ทำเหล็กและเครื่องจักรขึ้นรูปเหล็ก รวมถึงท่อเหล็กและเหล็กกัลวาไนซ์
  2. เกษตรกรรม: ดำเนินธุรกิจด้านการเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก การแปรรูปเนื้อสัตว์ ตลอดจนการผลิตอาหารสัตว์ ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร
  3. อสังหาริมทรัพย์: พัฒนาและสร้างอาคารที่พักอาศัย รวมถึงอาหารสำนักงานสำหรับให้เช่าและขาย
  4. การผลิตในภาคอุตสาหกรรมอื่น: ผลิตและจัดจำหน่ายยานยนต์และอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างและเหมืองแร่ พร้อมด้วยเครื่องใช้ในครัวเรือน ตู้เย็น และเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านและสำนักงาน 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 2.345%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน PRINCIPAL VNEQ-A:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ซื้อกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A คลิก

ASP-VIET

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตและ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับ ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่ มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือหน่วย CIS ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน ASP-VIET จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน ASP-VIET แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ ASP-VIET ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2021)
ที่มา: Morningstar 

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 5 Sectors ของ ASP-VIET (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2021)
ที่มา: Morningstar

สำหรับในบทความนี้ขอนำ Top Holdings ของ Vietnam Equity (UCITS) Fund ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนลงทุนสูงสุดของกองทุน ASP-VIET มาเจาะลึกไปถึงหุ้นที่ลงทุนกัน

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 10 Holdings ของ Vietnam Equity (UCITS) Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2021)
ที่มา: https://www.dragoncapital.com/vef/

 • Mobile World (9.38%) — บริษัทค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเน้นไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมถึงแท็บเล็ต แล็ปท็อป และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ
 • MB Bank (8.09%) — สถาบันการเงินผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ลูกค้า ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนประกันภัย และให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ทองคำแปรรูป รวมถึงการจัดพอร์ตการลงทุนผ่านบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
 • VNDIRECT Securities (6.15%) — บริษัทหลักทรัพย์ผู้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์  การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การควบรวมกิจการ การจัดพอร์ตการลงทุน ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการเงินขององค์กรและการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยให้บริการในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งเวียดนาม ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ ไทย เกาหลี และญี่ปุ่น

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม และหมวดอุตสาหกรรม Finance, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน ASP-VIET:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.610%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.25%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 3.0484%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน ASP-VIET:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ซื้อกองทุน ASP-VIET คลิก

UVO

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (UVO) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนดังกล่าวอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน UVO จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ซึ่งบริหารงานโดยผู้จัดการกองทุนชาวเวียดนามที่มีประสบการณ์ในตลาดหุ้นเวียดนามมายาวนาน รวมถึงกองทุนที่บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากล 

ลงทุนใน UVO แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ UVO ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2021)
ที่มา: UVO Fund Factsheet

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 5 Sectors ของ UVO (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2021)
ที่มา: Morningstar

เนื่องจากกองทุน UVO ให้น้ำหนักการลงทุนใน Vietnam Equity (UCITS) Fund ในสัดส่วนที่มากที่สุด ซึ่งจะเหมือนกับกองทุน ASP-VIET เราได้เจาะลึกหุ้นที่กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund ลงทุนไว้แล้ว สามารถไปดูได้ในส่วนของกองทุน ASP-VIET ได้เลย

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน UVO:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.9110%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน UVO:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ซื้อกองทุน UVO คลิก

ONE-VIETNAM-RA

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ONE-VIETNAM-RA) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม ETF ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศเวียดนามหรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน ONE-VIETNAM-RA จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน ONE-VIETNAM-RA แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ ONE-VIETNAM-RA ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2021)
ที่มา: ONE-VIETNAM-RA Fund Factsheet

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 5 Sectors ของ ONE-VIETNAM-RA (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2021)
ที่มา: Morningstar

สำหรับในบทความนี้ขอนำ Top Holdings ของ JPMorgan Vietnam Opportunities ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนลงทุนสูงสุดของกองทุน ONE-VIETNAM-RA มาเจาะลึกไปถึงหุ้นที่ลงทุนกัน 

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 10 Holdings ของ JPMorgan Vietnam Opportunities (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2021)
ที่มา: https://am.jpmorgan.com/hk/en/asset-management/per/products/jpmorgan-vietnam-opportunities-acc-usd-hk0000055811#/portfolio

 • Masan Group (9.80%) — เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (holding company) ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มผ่านบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็น ซีอิ๊ว น้ำปลา เครื่องปรุงรส น้ำพริก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊กสำเร็จรูป กาแฟสำเร็จรูป ซีเรียลสำเร็จรูป เครื่องดื่มบรรจุขวด เนื้อสัตว์แปรรูป และเบียร์ นอกจากนี้ยังมีประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ การขุดและแปรรูปแร่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ และยังเป็นผู้ถือหุ้นใน Techcombank อีกด้วย
 • Hoa Phat Group (9.60%) — บริษัทประกอบธุรกิจด้านเหล็กเป็นหลัก โดยมีการดำเนินธุรกิจผ่าน 4 ภาคส่วน ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า เกษตรกรรม อสังหาริมทรัพย์ และการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอื่น
 • Vingroup (8.40%) — ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาและก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย และวิลล่า สำหรับเช่าและขาย นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการด้านสุขภาพผ่าน Vinmec International Hospital ตลอดจนบริการด้านการศึกษาผ่านการดำเนินงานของสถาบัน Vinschool และ VinUniversity ด้านการผลิตรถยนต์ดำเนินการผ่าน VinFast และโทรศัพท์มือถือ VinSmart รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผ่านกลุ่มบริษัท VinTech

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม และหมวดอุตสาหกรรม Real Estate และ Consumer Staples, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน ONE-VIETNAM-RA:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.7441%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน ONE-VIETNAM-RA:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 5,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ซื้อกองทุน ONE-VIETNAM-RA คลิก

K-VIETNAM

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน (K-VIETNAM) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามและ/หรือที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น รวมทั้งหน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม และ/หรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนามตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหลังโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน K-VIETNAM จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน K-VIETNAM แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

รายชื่อหลักทรัพย์และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ K-VIETNAM ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2021)
ที่มา: K-VIETNAM Fund Factsheet

 • Masan Group (9.46%) — เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (holding company) ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มผ่านบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็น ซีอิ๊ว น้ำปลา เครื่องปรุงรส น้ำพริก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊กสำเร็จรูป กาแฟสำเร็จรูป ซีเรียลสำเร็จรูป เครื่องดื่มบรรจุขวด เนื้อสัตว์แปรรูป และเบียร์ นอกจากนี้ยังมีประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ การขุดและแปรรูปแร่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ และยังเป็นผู้ถือหุ้นใน Techcombank อีกด้วย
 • Vinhomes (7.54%) — ดำเนินงานในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัท มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและบริหารอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน และอาคารพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก้ บ้าน อพาร์ตเมนต์ วิลล่า ตลอดจนสำนักงานขาย และให้เช่า บริษัทลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทั้งเวียดนาม
 • Vingroup (6.49%) — ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาและก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย และวิลล่า สำหรับเช่าและขาย นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการด้านสุขภาพผ่าน Vinmec International Hospital ตลอดจนบริการด้านการศึกษาผ่านการดำเนินงานของสถาบัน Vinschool และ VinUniversity ด้านการผลิตรถยนต์ดำเนินการผ่าน VinFast และโทรศัพท์มือถือ VinSmart รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผ่านกลุ่มบริษัท VinTech
 • Mobile World (6.40%) – บริษัทค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเน้นไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมถึงแท็บเล็ต แล็ปท็อป และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ
 • FPT Telecom (5.10%) — หนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ตในเวียดนามและภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ กัมพูชา และเมียนมาร์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เช่น FPT Internet, FPT Television, กล่องแอนดรอยทีวี FPT Playbox, กล้องวงจรปิด FPT Camera และเซ็นเซอร์ประตู FPT iHome เป็นต้น

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม และหมวดอุตสาหกรรม Real Estate, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน K-VIETNAM:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 2.22622%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน K-VIETNAM:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน K-VIETNAM คลิก

KFVIET-A

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (KFVIET-A) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือมีธุรกิจหลักหรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน KFVIET-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน KFVIET-A แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Portfolio Breakdown ของ KFVIET-A (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2021)
ที่มา: KFVIET-A Fund Factsheet

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 5 Sectors ของ KFVIET-A (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2021)
ที่มา: Morningstar

ผสานกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกในกองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ในสัดส่วนการลงทุนไม่เกิน 79% ของ NAV และเพิ่มความยืดหยุ่นเชิงรับจากการลงทุนใน ETF ซึ่งได้แก่ VanEck Vectors Vietnam ETF และ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF ในสัดส่วนการลงทุนประมาณ 0% – 30% ของ NAV เพื่อโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดในทุกภาวะตลาด

เนื่องจากกองทุน KFVIET-A ให้น้ำหนักการลงทุนใน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ในสัดส่วนที่มากที่สุด ซึ่งจะเหมือนกับกองทุน ONE-VIETNAM-RA เราได้เจาะลึกหุ้นที่กองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ลงทุนไว้แล้ว สามารถไปดูได้ในส่วนของกองทุน ONE-VIETNAM-RA ได้เลย

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม และหมวดอุตสาหกรรม Financials และ Real Estate, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนีมต่าง ๆ ของกองทุน KFVIET-A:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.8025%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.0005%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน KFVIET-A:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน KFVIET-A คลิก

TMB-ES-VIETNAM

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุน ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity (TMB-ES-VIETNAM) มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรือ กองทุนรวม ETF ต่างประเทศ ที่มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของ บริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนามหรือบริษัทเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน TMB-ES-VIETNAM จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน TMB-ES-VIETNAM แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

กองทุนรวมที่กองทุน TMB-ES-VIETNAM ไปลงทุนเกิน 20% ของ NAV ได้แก่

1. Vietnam Equity (UCITS) Fund, Class A

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่อยู่ ในประเทศเวียดนามหรือบริษัทเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามที่คัดสรรแล้วว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูง ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจะเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมิน, ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย, Unlisted Public Company Market (UPCoM) หรือตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ โดยจะมีการ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของ NAV

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Sector Allocation ของ Vietnam Equity (UCITS) Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2021)
ที่มา: Vietnam Equity (UCITS) Fund Factsheet

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 10 Holdings ของ Vietnam Equity (UCITS) Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2021)
ที่มา: https://www.dragoncapital.com/vef/

เนื่องจากกองทุน TMB-ES-VIETNAM ให้น้ำหนักการลงทุนใน Vietnam Equity (UCITS) Fund ในสัดส่วนที่เกิน 20% ของ NAV ซึ่งจะเหมือนกับกองทุน ASP-VIET เราได้เจาะลึกหุ้นที่กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund ลงทุนไว้แล้ว สามารถไปดูได้ในส่วนของกองทุน ASP-VIET ได้เลย

2. Lumen Vietnam UCITS Fund, Class I (USD)

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศเวียดนาม หรือมีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และใช้ปัจจัยทางด้าน ESG และธรรมาภิบาลของบริษัทเข้ามาร่วมพิจารณาการลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้การลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Sector Allocation ของ Lumen Vietnam Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021)
ที่มา: Lumen Vietnam Fund Factsheet

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 10 Holdings ของ Lumen Vietnam Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021)
ที่มา: Lumen Vietnam Fund Factsheet

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม และหมวดอุตสาหกรรม Financials และ Real Estate, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน TMB-ES-VIETNAM:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.7935%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน TMB-ES-VIETNAM:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ประชันผลตอบแทน 6 กองทุนเวียดนาม

การจะเลือกซื้อกองทุนสักกองแน่นอนว่าหนึ่งในปัจจัยที่เราต้องนำมาประกอบในการตัดสินใจซื้อก็คงจะหนีไม่พ้น “ผลตอบแทน” เพราะมันเป็นปัจจัยที่แสดงให้เราเห็นถึงศักยภาพในการดำเนินงานของกองทุนได้

ในหัวข้อนี้เราจึงนำผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุนมาเปรียบเทียบกันแบบชัด ๆ ให้ผู้อ่านบทความนี้ทุกคนนำไปข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อกองทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 6 กองทุนเวียดนามย้อนหลัง 3 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2022)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/compare/

กราฟเส้นสีม่วงแสดงถึงผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A, สีน้ำเงิน ASP-VIET, สีส้ม UVO, สีเทา ONE-VIETNAM-RA, สีเหลือง K-VIETNAM และสีแดง KFVIET-A จากกราฟจะเห็นได้ว่ากองทุน PRINCIPAL VNEQ-A สามารถทำผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีได้ที่ 74.64% ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่โดดเด่นที่สุดในบรรดากองทุนไทยที่มีนโยบายลงทุนในเวียดนาม

แต่อย่าลืมว่าผลตอบแทนไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างในการลงทุนกองทุนรวม ดังนั้นเราควรพิจารณาปัจจัยอื่น เช่น นโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ควบคู่กันไปด้วยนะ

ซึ่งหากใครอยากดูข้อมูลเปรียบเทียบของ 6 กองทุนเวียดนามแบบอัปเดตล่าสุดก็สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลได้เลย

กองทุนเวียดนามแนะนำจาก FINNOMENA

จากการวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative) และในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ในบรรดากองทุนเวียดนามทั้ง 6 กองทุนนี้ FINNOMENA Investment Team แนะนำลงทุนในกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ที่เป็นกองทุนที่อยู่ใน Long Term Call ของ FINNOMENA ซึ่งกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จะลงทุนแบบ Direct Investment บนดัชนี VN30 (Benchmark) ที่มี Valuation ถูกกว่าดัชนีอื่น

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

Returns และ Maximum Drawdown ของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A เทียบกับ 3 ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม
ที่มา: Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 11/10/2021

และหากดูจากภาพกราฟด้านซ้ายที่แสดงอัตราผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A เทียบกับดัชนีตลาดหุ้นของเวียดนาม 3 ดัชนี ใน 4 ช่วงเวลา จะพบว่ากองทุน PRINCIPAL VNEQ-A สามารถสร้างผลการดำเนินได้อย่างโดดเด่น Outperform เหนือกว่าทั้ง 3 ดัชนี

ซื้อกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A คลิก

— planet 46. 

สร้างแผนและเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนกว่า 1,000 กอง จาก 22 บลจ. ครอบคลุมทุกบลจ. ในประเทศไทย สร้างแผนและเปิดบัญชี คลิก: https://finno.me/open-plan

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ