รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

ใครที่กำลังมองหาโอกาสในการรับผลตอบแทนที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจเวียดนามแล้วละก็ต้องอ่านบทความนี้เลย เพราะในบทความนี้เราจะจับกองทุนไทยของทุกบลจ.ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศเวียดนามมามัดรวมกันไว้ที่นี่

สารบัญ

เปิดบัญชีวันนี้ รับกองทุนฟรี ! 100 บาท มีให้เลือกทั้งตราสารหนี้ จีน เวียดนาม เลือกกองทุนที่ใช่ได้เลย 👉 รับคูปอง คลิก >>> https://finno.me/mevt-oa-pro

ทำไมเวียดนามถึงน่าลงทุน?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

GDP เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

แม้ว่าจะต้องประสบกับการระบาดของโควิด-19 แต่เศรษฐกิจของเวียดนามยังคงมีความยืดหยุ่น โดยในปี 2020 GDP ของเวียดนามขยายตัว 2.9% ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราการเติบโตของ GDP ที่สูงที่สุดในโลก การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ฟื้นตัวและตัวเลขการส่งออกที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลจากความต้องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นจากมาตการทำงานที่บ้าน ในขณะที่ GDP ของเวียดนาม ปี 2021 ขยายตัว 2.6% ลดลงจากปี 2020 เล็กน้อย โดยตั้งแต่ปี 2015-2019 GDP ของประเทศเวียดนามเฉลี่ยอยู่ที่ 6.8% สำหรับ GDP ปี 2022 World Bank คาดการณ์ว่า GDP ของเวียดนามจะกลับมาเติบโตที่ 5.5%

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

GDP Per Capita
ที่มา: Our World in Data

เวียดนามยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตของ GDP Per Capita เร็วที่สุดในอาเซียน และยังมี Upside อีกมาก โดยได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา ในปี 2000 เวียดนามเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 60 ของโลก และไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 44 และ 40 ในปี 2019 และ ปี 2021 ตามลำดับ โดยมีการคาดการณ์ว่า เวียดนามจะกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 20 ของโลกภายในปี 2050

สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างก้าวกระโดด

เวียดนามเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของหลาย ๆ ประเทศ โดยคู่ค้าที่สำคัญของเวียดนามได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งมีสินค้ากลุ่มโทรศัพท์มือถือ และกลุ่มวงจรไฟฟ้า (IC) ที่เติบโตดีที่สุดในบรรดาสินค้าส่งออกของเวียดนาม โดยเติบโตมากกว่า 400% ในรอบ 5 ปี

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

ที่มา: OECD, ข้อมูล ปี 2019

ทำเลที่ตั้งของประเทศเอื้อต่อการค้าและธุรกิจ

ที่ตั้งของประเทศเวียดนามเอื้อต่อการทำค้าและธุรกิจ โดยเวียดนามตั้งอยู่ในที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ที่ตั้งของประเทศยังตั้งใกล้อยู่กับตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอย่างประเทศจีน ลักษณะของชายฝั่งทะเลที่ยาวของเวียดนามช่วยให้สามารถเข้าถึงทะเลจีนใต้และเส้นทางเดินเรือหลักของโลกได้

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

ภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนาม
ที่มา: https://www.itourvn.com/blog/vietnam-s-geography

เมืองหลวงของเวียดนามอย่างกรุงฮานอยที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกสำหรับการค้า ในขณะที่นครโฮจิมินห์ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดและถือเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียอีกด้วย การมีเมืองใหญ่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของประเทศทำให้ง่ายต่อการทำธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ

การสนับสนุนจากภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 • ข้อตกลงทางการค้า — รัฐบาลเวียดนามมีการทำข้อตกลงทางการค้าที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนและเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ข้อตกลงทางการค้าทวิภาคี (BTA) กับสหรัฐฯ และ ข้อตกลงการค้าเสรีกับญี่ปุ่นและเกาหลี เป็นต้น
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน — รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการระดุมทุนเพื่อสร้างและปรับปรุงทางด่วน สนามบิน และท่าเรือทั่วประเทศ ซึ่งการคมนาคมขนส่งที่สะดวกจะทำให้การทำธุรกิจในเวียดนามง่ายขึ้น
 • เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ — ในเวียดนาม อุตสาหกรรมส่วนใหญ่อนุญาตให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) โดยรัฐบาลได้ทำการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและเพิ่มนโยบายเพื่อดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ เช่น ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือยกเว้นภาษีสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยกเว้นอากรขาเข้าในบางประเภทสินค้า เช่น วัตถุดิบ ลดหรือยกเว้นภาษีการเช่าที่ดินหรือภาษีการใช้ที่ดิน เป็นต้น

ทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพและอยู่ในวัยแรงงานเป็นส่วนใหญ่

ในปี 2020 เวียดนามมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 15 ของโลกด้วยจำนวนประชากรมากกว่า 97 ล้านคน โดยคิดเป็นประมาณ 1.25% ของประชากรโลก ซึ่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ประชากรเวียดนามเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1% และคาดว่าประชากรเวียดนามจะเพิ่มสูงถึง 104 ล้านคนภายในปี 2030 ตามแผนยุทธศาสตร์ ‘เวียดนาม 2030’ การเติบโตของประชากรที่คงที่บ่งชี้ถึงอนาคตที่สดใสสำหรับกำลังแรงงานของประเทศ ที่มักมาพร้อมกับการพัฒนาเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมกับช่วยหนุนการบริโภคในประเทศให้เติบโตอีกด้วย

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กราฟแท่งแสดงการคาดการณ์จำนวนประชากรของประเทศเวียดนาม ปี 2015-2050
ที่มา: Statista

ซึ่งจากข้อมูลของ Worldometers ระบุไว้ว่า อายุมัธยฐานของประชากรเวียดนามคือ 32.5 ปี ตามรายงานของ World Bank ระบุไว้ว่าประชากรเวียดนามประมาณ 70% มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เวียดนามมีอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน (Labour Force Participation Rate) เป็นอันดับสามในเอเชียที่ 68.5% รองจากประเทศคูเวต และเกาหลีเหนือ นอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังมีการจัดสรรงบประมาณประจำปีประมาณ 20% สำหรับภาคการศึกษา ด้วยเหตุนี้เวียดนามจึงมีแรงงานที่อายุน้อยและมีการศึกษาสูง

อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตสูง หนุน Start-up เกิดง่าย

อย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าประชากรของประเทศเวียดนามอยู่ในวัยแรงงานจำนวนมาก จึงส่งผลให้อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศเวียดนามสูงตามไปด้วย ซึ่งปัจจัยนี้จะช่วยหนุนให้เกิดธุรกิจ Start-up ที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในอนาคต

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Internet Penetration Rate และ Internet Economy GMV
ที่มา: Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 11/10/2021

ความเสี่ยงของเวียดนาม

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

เวียดนามยังเป็นหนึ่งตลาดที่มีอัตราความผันผวนในระดับที่สูง

ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ติดตามหุ้นเวียดนามก็น่าจะพอคุ้นกันดีว่าตลาดหุ้นเวียดนามนั้นค่อนข้างผันผวน และหากดูจากค่าเฉลี่ยความผันผวนระหว่างวัน (Average Absolute Daily Change) ของดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นอื่น ๆ ก็จะพบว่า ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามมีค่าเฉลี่ยความผันผวนสูงกว่าดัชนีตลาดหุ้นอื่น ๆ ทั้ง MSCI World, MSCI Emerging รวมถึง MSCI Frontier

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Average Absolute Daily Change in Index (%)
ที่มา: Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 11/10/2021

ปัญหาการคอรัปชันยังเป็นสิ่งต้องระวัง

เวียดนามถูกจัดเป็นประเทศที่ 87 ของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ด้วยคะแนน 39 คะแนนในปี 2021 ซึ่งดัชนี CPI เป็นดัชนีที่สะท้อนปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีคะแนนตั้งแต่ 0 (คอร์รัปชันมากที่สุด) ไปจนถึง 100 (คอร์รัปชันน้อยที่สุด) เนื่องจากเดิมทีแล้วเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามถูกขับเคลื่อนโดยรัฐวิสาหกิจ จึงมีเรื่องของสัมปทานที่ดินและโครงการต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เวียดนามก็ได้มีการกวาดล้างการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Corruption Perceptions Index (CPI) และ Global Corruption Barometer (GCB) ของเวียดนาม
ที่มา: https://www.transparency.org/en/countries/vietnam

เห็นความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามแล้วหลายคนก็คงเริ่มสนใจที่จะลงทุนในประเทศเวียดนามกันแล้ว แต่มีกองทุนไทยกองทุนไหนบ้างละที่มีนโยบายลงทุนในประเทศเวียดนาม? แล้วแต่ละกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อะไรในเวียดนามบ้าง? ติดตามในหัวข้อถัดไปได้เลย

กองทุนไทยที่มีนโยบายลงทุนในเวียดนาม

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

PRINCIPAL VNEQ-A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL VNEQ-A) มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวม ETF หุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน PRINCIPAL VNEQ-A แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

รายชื่อทรัพย์สินที่ PRINCIPAL VNEQ-A ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565)
ที่มา: PRINCIPAL VNEQ-A Fund Fact Sheet

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ PRINCIPAL VNEQ-A ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)
ที่มา: https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_IVPRINCIPAL%20VNEQ.pdf

 • FPT Corp (8.57%) — กลุ่มบริษัทในเวียดนาม โดยมีการดำเนินธุรกิจผ่าน 3 ภาคส่วน ได้แก่
  1. เทคโนโลยี – ให้บริการโซลูชันดิจิทัล บริการสำหรับการเงินและการธนาคาร ผลิตไมโครเซอร์กิต ขายปลีกคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
  2. โทรคมนาคม – เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต พร้อมบริการเสริมต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เช่น FPT Internet, FPT Television, กล่องแอนดรอยทีวี FPT Playbox, กล้องวงจรปิด FPT Camera และเซ็นเซอร์ประตู FPT iHome เป็นต้น
  3. การลงทุนและการศึกษา – บริษัทมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วิทยาลัย และมหาลัย
 • Masan Group (7.05%) — เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (holding company) ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มผ่านบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็น ซีอิ๊ว น้ำปลา เครื่องปรุงรส น้ำพริก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊กสำเร็จรูป กาแฟสำเร็จรูป ซีเรียลสำเร็จรูป เครื่องดื่มบรรจุขวด เนื้อสัตว์แปรรูป และเบียร์ นอกจากนี้ยังมีประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ การขุดและแปรรูปแร่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ และยังเป็นผู้ถือหุ้นใน Techcombank อีกด้วย
 • Military Commercial Joint Stock Bank (6.65%) — สถาบันการเงินในเวียดนาม ให้บริการด้านการธนาคารพาณิชย์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ลูกค้าทั้งบุคคลและสถาบัน รวมถึงเป็นตัวแทนประกันภัยและให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ตลอดจนการซื้อขายทองคำ นอกจากนี้ยังให้บริการจัดพอร์ตการลงทุนผ่านบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
 • Hoa Phat Group (5.29%) — บริษัทประกอบธุรกิจด้านเหล็กเป็นหลัก โดยมีการดำเนินธุรกิจผ่าน 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
  1. เหล็กและเหล็กกล้า: ผลิตเหล็กและเหล็กหล่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่น แท่ง ม้วนและท่อ ตลอดจนวัสดุที่ใช้ทำเหล็กและเครื่องจักรขึ้นรูปเหล็ก รวมถึงท่อเหล็กและเหล็กกัลวาไนซ์
  2. เกษตรกรรม: ดำเนินธุรกิจด้านการเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก การแปรรูปเนื้อสัตว์ ตลอดจนการผลิตอาหารสัตว์ ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร
  3. อสังหาริมทรัพย์: พัฒนาและสร้างอาคารที่พักอาศัย รวมถึงอาหารสำนักงานสำหรับให้เช่าและขาย
  4. การผลิตในภาคอุตสาหกรรมอื่น: ผลิตและจัดจำหน่ายยานยนต์และอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างและเหมืองแร่ พร้อมด้วยเครื่องใช้ในครัวเรือน ตู้เย็น และเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านและสำนักงาน 
 • SSIAM VNFIN LEAD ETF (5.20%) — กองทุน ETF ที่มีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี Vietnam Leading Financial (VNFIN LEAD) ซึ่งเป็นดัชนีที่รวมหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 10 แห่งจากดัชนี VNAllshare Financials (VNFIN)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 2.345%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน PRINCIPAL VNEQ-A:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ซื้อกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A คลิก

TMB-ES-VIETNAM

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุน ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity (TMB-ES-VIETNAM) มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรือ กองทุนรวม ETF ต่างประเทศ ที่มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของ บริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนามหรือบริษัทเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน TMB-ES-VIETNAM จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน TMB-ES-VIETNAM แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ TMB-ES-VIETNAM ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2565)
ที่มา: TMB-ES-VIETNAM Fund Factsheet

 1. Vietnam Equity (UCITS) Fund, Class A

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนามหรือบริษัทเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามที่คัดสรรแล้วว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูง ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจะเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมิน, ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย, Unlisted Public Company Market (UPCoM) หรือตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ โดยจะมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของ NAV

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Sector Allocation ของ Vietnam Equity (UCITS) Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565)
ที่มา: Vietnam Equity (UCITS) Fund Factsheet

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 10 Holdings ของ Vietnam Equity (UCITS) Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
ที่มา: https://www.dragoncapital.com/vef/

เนื่องจากกองทุน TMB-ES-VIETNAM ให้น้ำหนักการลงทุนใน Vietnam Equity (UCITS) Fund ในสัดส่วนที่มากที่สุด ซึ่งจะเหมือนกับกองทุน ASP-VIET เราได้เจาะลึกหุ้นที่กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund ลงทุนไว้แล้ว สามารถไปดูได้ในส่วนของกองทุน ASP-VIET ได้เลย

 1. Lumen Vietnam UCITS Fund, Class I (USD)

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศเวียดนาม หรือมีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และใช้ปัจจัยทางด้าน ESG และธรรมาภิบาลของบริษัทเข้ามาร่วมพิจารณาการลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้การลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Sector Allocation ของ Lumen Vietnam Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
ที่มา: Lumen Vietnam Fund Factsheet

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 10 Holdings ของ Lumen Vietnam Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
ที่มา: Lumen Vietnam Fund Factsheet

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม และหมวดอุตสาหกรรม Financials และ Real Estate, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน TMB-ES-VIETNAM:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.7935%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน TMB-ES-VIETNAM:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ซื้อกองทุน TMB-ES-VIETNAM คลิก

เปิดบัญชีวันนี้ รับกองทุน TMB-ES-VIETNAM ฟรี ! 100 บาท 👉 รับคูปอง คลิก >>> https://finno.me/mevt-oa-pro

ASP-VIET

▶︎ ASP-VIET, ASP-VIETRMF

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET) มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตและ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับ ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่ มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือหน่วย CIS ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) หุ้นที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน ASP-VIET จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน ASP-VIET แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ ASP-VIET ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565)
ที่มา: Morningstar 

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 5 Sectors ของ ASP-VIET (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565)
ที่มา: Morningstar

สำหรับในบทความนี้ขอนำ Top Holdings ของ Vietnam Equity (UCITS) Fund ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนลงทุนสูงสุดของกองทุน ASP-VIET มาเจาะลึกไปถึงหุ้นที่ลงทุนกัน

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 10 Holdings ของ Vietnam Equity (UCITS) Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
ที่มา: https://www.dragoncapital.com/vef/

 • Mobile World (9.52%) — บริษัทค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเน้นไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมถึงแท็บเล็ต แล็ปท็อป และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ
 • MB Bank (8.11%) — สถาบันการเงินผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ลูกค้า ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนประกันภัย และให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ทองคำแปรรูป รวมถึงการจัดพอร์ตการลงทุนผ่านบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
 • FPT Corp (6.81%) — กลุ่มบริษัทในเวียดนาม โดยมีการดำเนินธุรกิจผ่าน 3 ภาคส่วน ได้แก่
  1. เทคโนโลยี – ให้บริการโซลูชันดิจิทัล บริการสำหรับการเงินและการธนาคาร ผลิตไมโครเซอร์กิต ขายปลีกคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
  2. โทรคมนาคม – เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต พร้อมบริการเสริมต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เช่น FPT Internet, FPT Television, กล่องแอนดรอยทีวี FPT Playbox, กล้องวงจรปิด FPT Camera และเซ็นเซอร์ประตู FPT iHome เป็นต้น
  3. การลงทุนและการศึกษา – บริษัทมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วิทยาลัย และมหาลัย

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม และหมวดอุตสาหกรรม Financials, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน ASP-VIET

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.6100%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.25%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 3.0584%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน ASP-VIET:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ซื้อกองทุน ASP-VIET คลิก

UVO

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (UVO) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม ซึ่งผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตและ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน UVO จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ซึ่งบริหารงานโดยผู้จัดการกองทุนชาวเวียดนามที่มีประสบการณ์ในตลาดหุ้นเวียดนามมายาวนาน รวมถึงกองทุนที่บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากล

ลงทุนใน UVO แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ UVO ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564)
ที่มา: UVO Fund Factsheet

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 5 Sectors ของ UVO (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565)
ที่มา: Morningstar

เนื่องจากกองทุน UVO ให้น้ำหนักการลงทุนใน Vietnam Equity (UCITS) Fund ในสัดส่วนที่มากที่สุด ซึ่งจะเหมือนกับกองทุน ASP-VIET เราได้เจาะลึกหุ้นที่กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund ลงทุนไว้แล้ว สามารถไปดูได้ในส่วนของกองทุน ASP-VIET ได้เลย

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน คิดเป็น 94.49% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน UVO:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.9521%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน UVO:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ซื้อกองทุน UVO คลิก

ONE-VIETNAM

▶︎ ONE-VIETNAM-RA, ONEVIETNAMRMF-A

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ONE-VIETNAM-RA) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหุ้นต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม ETF ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศเวียดนามหรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน ONE-VIETNAM-RA จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน ONE-VIETNAM-RA แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ ONE-VIETNAM-RA ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565)
ที่มา: ONE-VIETNAM-RA Fund Factsheet

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 5 Sectors ของ ONE-VIETNAM-RA (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564)
ที่มา: Morningstar

สำหรับในบทความนี้ขอนำ Top Holdings ของ JPMorgan Vietnam Opportunities ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนลงทุนสูงสุดของกองทุน ONE-VIETNAM-RA มาเจาะลึกไปถึงหุ้นที่ลงทุนกัน

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 10 Holdings ของ JPMorgan Vietnam Opportunities (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565)
ที่มา: https://am.jpmorgan.com/hk/en/asset-management/per/products/jpmorgan-vietnam-opportunities-acc-usd-hk0000055811#/portfolio

 • Hoa Phat Group (9.20%) — บริษัทประกอบธุรกิจด้านเหล็กเป็นหลัก โดยมีการดำเนินธุรกิจผ่าน 4 ภาคส่วน ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า เกษตรกรรม อสังหาริมทรัพย์ และการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอื่น
 • Vinhomes (9.00%) — ดำเนินงานในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัท มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและบริหารอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน และอาคารพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก้ บ้าน อพาร์ตเมนต์ วิลล่า ตลอดจนสำนักงานขาย และให้เช่า บริษัทลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทั้งเวียดนาม
 • Masan Group (6.90%) — เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (holding company) ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มผ่านบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็น ซีอิ๊ว น้ำปลา เครื่องปรุงรส น้ำพริก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊กสำเร็จรูป กาแฟสำเร็จรูป ซีเรียลสำเร็จรูป เครื่องดื่มบรรจุขวด เนื้อสัตว์แปรรูป และเบียร์ นอกจากนี้ยังมีประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ การขุดและแปรรูปแร่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ และยังเป็นผู้ถือหุ้นใน Techcombank อีกด้วย

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม และหมวดอุตสาหกรรม Real Estate และ Financials, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน ONE-VIETNAM-RA:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.7441%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน ONE-VIETNAM-RA:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 5,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ซื้อกองทุน ONE-VIETNAM-RA คลิก

K-VIETNAM

▶︎ K-VIETNAM, KVIETNAMRMF

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน (K-VIETNAM) มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามและ/หรือที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือหุ้นของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น รวมทั้งหน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม และ/หรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นประเทศเวียดนามตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน K-VIETNAM จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน K-VIETNAM แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

รายชื่อหลักทรัพย์และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ K-VIETNAM ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565)
ที่มา: K-VIETNAM Fund Factsheet

 • Mobile World (9.97%) – บริษัทค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเน้นไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมถึงแท็บเล็ต แล็ปท็อป และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ
 • FPT Corp (7.72%) — กลุ่มบริษัทในเวียดนาม โดยมีการดำเนินธุรกิจผ่าน 3 ภาคส่วน ได้แก่
  1. เทคโนโลยี – ให้บริการโซลูชันดิจิทัล บริการสำหรับการเงินและการธนาคาร ผลิตไมโครเซอร์กิต ขายปลีกคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
  2. โทรคมนาคม – เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต พร้อมบริการเสริมต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เช่น FPT Internet, FPT Television, กล่องแอนดรอยทีวี FPT Playbox, กล้องวงจรปิด FPT Camera และเซ็นเซอร์ประตู FPT iHome เป็นต้น
  3. การลงทุนและการศึกษา – บริษัทมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วิทยาลัย และมหาลัย
 • Masan Group (7.61%) — เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (holding company) ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มผ่านบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็น ซีอิ๊ว น้ำปลา เครื่องปรุงรส น้ำพริก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊กสำเร็จรูป กาแฟสำเร็จรูป ซีเรียลสำเร็จรูป เครื่องดื่มบรรจุขวด เนื้อสัตว์แปรรูป และเบียร์ นอกจากนี้ยังมีประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ การขุดและแปรรูปแร่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ และยังเป็นผู้ถือหุ้นใน Techcombank อีกด้วย
 • Vinhomes (7.22%) — ดำเนินงานในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัท มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและบริหารอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน และอาคารพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก้ บ้าน อพาร์ตเมนต์ วิลล่า ตลอดจนสำนักงานขาย และให้เช่า บริษัทลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทั้งเวียดนาม

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม และหมวดอุตสาหกรรม Financials, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน K-VIETNAM:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.00%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 2.2262%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน K-VIETNAM:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน K-VIETNAM คลิก

KFVIET-A

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (KFVIET-A) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือมีธุรกิจหลักหรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน KFVIET-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน KFVIET-A แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Portfolio Breakdown ของ KFVIET-A (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565)
ที่มา: KFVIET-A Fund Factsheet

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 5 Sectors ของ KFVIET-A (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565)
ที่มา: Morningstar

เนื่องจากกองทุน KFVIET-A ให้น้ำหนักการลงทุนใน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ในสัดส่วนที่มากที่สุด ซึ่งจะเหมือนกับกองทุน ONE-VIETNAM-RA เราได้เจาะลึกหุ้นที่กองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ลงทุนไว้แล้ว สามารถไปดูได้ในส่วนของกองทุน ONE-VIETNAM-RA ได้เลย

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม และหมวดอุตสาหกรรม Financials และ Real Estate, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนีมต่าง ๆ ของกองทุน KFVIET-A:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.8025%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 0.997%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน KFVIET-A:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน KFVIET-A คลิก

B-VIETNAM

▶︎ B-VIETNAM, B-VIETNAMRMF

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม (B-VIETNAM) มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือหุ้นของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น รวมทั้งหน่วย CIS และ/หรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน B-VIETNAM จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน B-VIETNAM แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ B-VIETNAM ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2565)
ที่มา: B-VIETNAM Monthly Fund Factsheet

 • Vincom Retail (7.24%) — ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก โดยเน้นการพัฒนาอสังหาฯ เพื่อการค้าปลีก ได้แก่ การพัฒนาศูนย์การค้า รวมถึงการให้เช่าร้านค้าปลีกในห้างสรรพสินค้า ซึ่งประกอบด้วย Vincom Center, Vincom Mega Mall, Vincom Plaza และ Vincom+ นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสำนักงานให้เช่า/ขาย
 • Vinhomes (6.30%) — ดำเนินงานในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัท มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและบริหารอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน และอาคารพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ บ้าน อพาร์ตเมนต์ วิลล่า ตลอดจนสำนักงานขาย และให้เช่า บริษัทลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทั้งเวียดนาม
 • Airports Corporation of Vietnam (6.03%) — ดำเนินธุรกิจในภาคส่วนการจัดการสนามบินเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ การพัฒนา การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบิน เช่น รันเวย์ บริเวณลานจอดรถ โรงเก็บเครื่องบิน ระบบไฟ หอควบคุมการจราจรทางอากาศ เป็นต้น รวมถึงให้บริการทางภาคพื้น ตลอดจนการขนสัมภาระ และการขนถ่ายสินค้า

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน B-VIETNAM:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.7730%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน B-VIETNAM:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน B-VIETNAM คลิก

LHVN

▶︎ LHVN-A, LHVN-D, LHVN-E

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปด แอล เอช เวียดนาม (LHVN) มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโต และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ๋มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน LHVN จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน LHVN แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ LHVN ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565)
ที่มา: LHVN Fund Factsheet

เนื่องจากกองทุน LHVN ให้น้ำหนักการลงทุนใน Vietnam Equity (UCITS) Fund ในสัดส่วนที่มากที่สุด ซึ่งจะเหมือนกับกองทุน ASP-VIET เราได้เจาะลึกหุ้นที่กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund ลงทุนไว้แล้ว สามารถไปดูได้ในส่วนของกองทุน ASP-VIET ได้เลย

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม และหมวดอุตสาหกรรม Financials และ Real Estate, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน LHVN-A, LHVN-D:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.0700%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.49907%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน LHVN-A, LHVN-D:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 100 บาท

ซื้อกองทุน LHVN-A, LHVN-D คลิก

SCBVIET

▶︎ SCBVIET(A), SCBVIET(E), SCBVIET(SSF), SCBRMVIET(A)

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (SCBVIET) มีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือหน่วย CIS กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนามโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน SCBVIET จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน SCBVIET แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน SCBVIET ลงทุนมากกว่า 20% ของ NAV

 1. Vietnam Equity (UCITS) Fund, Class A

มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทสัญชาติเวียดนามที่จดทะเบียนซื้อขายใน Ho Chi Minh Stock Exchange, Hanoi Stock Exchange, Unlisted Public Company Market (UPCoM) หรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ

 1. Lumen Vietnam UCITS Fund, Class I (USD)

มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม หรือมีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม หรือบริษัท Holding company ที่หุ้นส่วนใหญ่ ในบริษัทจดทะเบียนในเวียดนามและมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้เกณฑ์ environmental, social, and governance (ESG) ในการตัดสินใจลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน SCBVIET(A):

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.76657%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน SCBVIET(A):

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ซื้อกองทุน SCBVIET(A) คลิก

WE-VIETGROWTH

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปิด วีเวียดนาม โกรท (WE-VIETGROWTH) มีนโยบายลงทุนในกองทุน KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน WE-VIETGROWTH จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือจัดตั้งในประเทศอื่นที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน WE-VIETGROWTH แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Sector Allocation ของ KIM Vietnam Growth Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565)
ที่มา: KIM Vietnam Growth Fund Factsheet

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 10 Holdings ของ KIM Vietnam Growth Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565)
ที่มา: KIM Vietnam Growth Fund Factsheet

 • FPT Corp (12.70%) — กลุ่มบริษัทในเวียดนาม โดยมีการดำเนินธุรกิจผ่าน 3 ภาคส่วน ได้แก่
  1. เทคโนโลยี – ให้บริการโซลูชันดิจิทัล บริการสำหรับการเงินและการธนาคาร ผลิตไมโครเซอร์กิต ขายปลีกคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
  2. โทรคมนาคม – เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต พร้อมบริการเสริมต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เช่น FPT Internet, FPT Television, กล่องแอนดรอยทีวี FPT Playbox, กล้องวงจรปิด FPT Camera และเซ็นเซอร์ประตู FPT iHome เป็นต้น
  3. การลงทุนและการศึกษา – บริษัทมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วิทยาลัย และมหาลัย
 • Gemadept (7.20%) — บริษัทเดินเรือในเวียดนาม ให้บริการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของท่าเรือทางทะเลและแม่น้ำ รวมถึงสนามบิน ตลอดจนการให้บริการทางด้านลอจิสติกส์
 • Sacombank (7.20%) — สถาบันการเงินในเวียดนาม ให้บริการด้านการพาณิชย์แก่ลูกค่าบุคคลและลูกค้าองค์กร ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ได้แก่ บัตรเครดิต สินเชื่อ เงินฝาก ฯลฯ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีส่วนร่วมในการบริหารหนี้และสินทรัพย์ การจัดการกองทุน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการซื้อขายทองคำ

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม และหมวดอุตสาหกรรม Financials และ Industrials, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน คิดเป็น 101.40% ของเงินลงทุนต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน WE-VIETGROWTH:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.80%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 2.36175%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน WE-VIETGROWTH:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ซื้อกองทุน WE-VIETGROWTH คลิก

MVIET

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ (MVIET) มีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือหน่วย CIS กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนามโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน MVIET จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน MVIET แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

กองทุนรวมต่างประเทศที่คาดว่ากองทุน MVIET จะไปลงทุนเกินกว่า 20% ของ NAV ได้แก่

 1. Vietnam Equity (UCITS) Fund, Class A

ลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทเวียดนามที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมิน ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย Unlisted Public Company Market (UPCoM) หรือตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ โดยอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่เกิน 10% ของ NAV

 1. Lumen Vietnam UCITS Fund, Class I (USD)

ลงทุนในหุ้นและสิทธิของบริษัทที่จัดตั้งหรือมีธุรกิจหลักในเวียดนาม หรือเป็นบริษัทในฐานะบริษัทโฮลดิ้งส์ที่ลงทุนในบริษัทจัดตั้งในเวียดนามและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีกลยุทธ์ในการลงทุนมุ่งเน้นการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลิตภัณฑ์มีความยั่งยืน และความสามารถในการใช้ทรัพยากร ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ในการตัดสินใจลงทุน เพื่อประเมินความยั่งยืนของโอกาสและความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม และหมวดอุตสาหกรรมธนาคารและบริการทางการเงิน, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน คิดเป็น 90% ของเงินลงทุนต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน MVIET:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.7495%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน MVIET:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ซื้อกองทุน MVIET คลิก

TVIETNAM

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ (TVIETNAM) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนามหรือจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักหรือมีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม รวมถึงบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน TVIETNAM จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน TVIETNAM แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน TVIETNAM ลงทุนมากกว่า 20% ของ NAV

 1. Lumen Vietnam UCITS Fund, Class I (USD)

ลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม หรือบริษัทที่มีสัดส่วนการถือครองหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในบริษัทที่มีส่วนช่วยในการเติบโตทาง เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยผู้จัดกองทุนจะพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ ESG ในการตัดสินใจลงทุนเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนและโอกาสในการลงทุน

 1. Vietnam Equity (UCITS) Fund, Class A

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม หรือมีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง หรือมีราคาตลาดที่เหมาะสมแต่มีศักยภาพในการเติบโต ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมิน ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย และ ตลาดหลักทรัพย์ Unlisted Public Company Market (UPCoM) หรือตลาดหลักทรัพย์อื่น โดยจะมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของ NAV

 1. LionGlobal Vietnam Fund (USD)

ลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีการดำเนินธุรกิจหรือมีรายได้ส่วนใหญ่จากประเทศเวียดนามและภูมิภาคอินโดจีนอย่างน้อย 60% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคอินโดจีน

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม และหมวดอุตสาหกรรม Financials และ Real Estate, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน TVIETNAM:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 1.00%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.843980%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน TVIETNAM:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ซื้อกองทุน TVIETNAM คลิก

KT-VIETNAM-A

** กองทุน KT-VIETNAM-A เปิดเสนอขาย IPO ระหว่างวันที่ 4-12 ก.ค. 2565 และเปิดเสนอขายภายหลัง IPO ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป

กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (KT-VIETNAM-A) มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียน และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ หรือมีรายได้หลัก และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน KT-VIETNAM-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนใน KT-VIETNAM-A แล้วจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง?

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

Top 5 Sectors ของ KT-VIETNAM-A (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
ที่มา: KT-VIETNAM-A Fund Factsheet

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน KT-VIETNAM-A:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.60%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.93%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน KT-VIETNAM-A:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ประชันผลตอบแทนกองทุนเวียดนาม

การจะเลือกซื้อกองทุนสักกองแน่นอนว่าหนึ่งในปัจจัยที่เราต้องนำมาประกอบในการตัดสินใจซื้อก็คงจะหนีไม่พ้น “ผลตอบแทน” เพราะมันเป็นปัจจัยที่แสดงให้เราเห็นถึงศักยภาพในการดำเนินงานของกองทุนได้

ในหัวข้อนี้เราจึงนำผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุนมาเปรียบเทียบกันแบบชัด ๆ ให้ผู้อ่านบทความนี้ทุกคนนำไปข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อกองทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 6 กองทุนเวียดนามย้อนหลัง 3 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/compare/

กราฟเส้นสีน้ำเงินแสดงถึงผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A, สีส้ม ASP-VIET, สีเทา UVO, สีเหลือง ONE-VIETNAM-RA, สีแดง K-VIETNAM และสีม่วง KFVIET-A จากกราฟจะเห็นได้ว่ากองทุน PRINCIPAL VNEQ-A สามารถทำผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีได้ที่ 51.42% ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่โดดเด่นที่สุดในบรรดากองทุนไทยที่มีนโยบายลงทุนในเวียดนาม

แต่อย่าลืมว่าผลตอบแทนไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างในการลงทุนกองทุนรวม ดังนั้นเราควรพิจารณาปัจจัยอื่น เช่น นโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ควบคู่กันไปด้วยนะ

ซึ่งหากใครอยากดูข้อมูลเปรียบเทียบของ 6 กองทุนเวียดนามแบบอัปเดตล่าสุดก็สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลได้เลย

** ในที่นี้ไม่ได้นำกองทุน B-VIETNAM, LHVN, TMB-ES-VIETNAM, SCBVIET, WE-VIETGROWTH, MVIET, TVIETNAM, KT-VIETNAM-A มาร่วมเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้วย เนื่องจากกองทุนยังจดทะเบียนจัดตั้งไม่ครบ 3 ปี

— planet 46. 

เปิดบัญชีวันนี้ รับกองทุนฟรี ! 100 บาท มีให้เลือกทั้งตราสารหนี้ จีน เวียดนาม เลือกกองทุนที่ใช่ได้เลย 👉 รับคูปอง คลิก >>> https://finno.me/mevt-oa-pro

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”