แจ้งเตือน

PORT

Classic สไตล์พ่อลูกอ่อน

Long Term Defensive Plus

โดย FINNOMENA IC ร่วมกับ DaddyTrader

"แม้จะเป็น Trader ในวงการ แต่ก็ต้องมีเงินอีกส่วนไปลงทุนด้วยวิธีจัดพอร์ตอย่างง่าย ที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องเสียเวลาติดตามมาก แต่ให้ผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ"

พอร์ตการลงทุนจากทีมงาน FINNOMENA IC ร่วมกับ คุณนิมิต วิทย์ศลาพงษ์ เจ้าของเพจ DaddyTrader ที่คอยแบ่งปันความรู้ด้านการลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคประกอบการตัดสินใจ 

ก่อนหน้านี้คุณนิมิตรมีประสบการณ์การทำงานทั้งจากบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและให้ความรู้ด้านตราสารประเภทอนุพันธ์ เช่น Futures, Options

แม้จะใช้แนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อทำกำไรในหุ้นและอนุพันธ์ คุณนิมิตรก็ได้มีพอร์ตการลงทุนส่วนตัวอีกส่วนหนึ่ง ลงทุนด้วยวิธีจัดพอร์ตอย่างง่าย ที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องเสียเวลาติดตามมาก แต่ให้ผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

โครงสร้างพอร์ตการลงทุน

ใช้สไตล์การลงทุนแนวอนุรักษ์นิยมแบบดั้งเดิม
ตราสารทุน 50% / อสังหา 30% / ตราสารหนี้ 20% ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน เหมาะแก่การลงทุนระยะยาว ไม่ต้องเสียเวลาติดตามมาก

ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายกองทุนไม่สูงนัก
ในส่วนของกองทุนตราสารทุนเน้นการลงทุนแบบ Passive ไปที่ Index Fund หรือใกล้เคียง ซึ่งเป็นตัวแทนเศรษฐกิจของประเทศไทย

เกณฑ์การคัดเลือกกองทุน

กองทุนตราสารทุน

เน้นลงทุนหุ้นใหญ่เป็นตัวแทนของเศรษฐกิจ และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนไม่สูงนัก

กองทุนตราสารหนี้

ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนประมาณ 3 ปี เพื่อให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากนัก

กองทุนอสังหาริมทรัพย์/REITs

เน้นที่มีการกระจายไปลงทุนหลายที่ และให้ผลตอบแทนมั่งคงในระยะยาว

ผลทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)

ผลตอบแทนของพอร์ต Long Term Defensive Plus เทียบกับ SET Index Total Return

3 ขั้นตอนเริ่มต้นลงทุน

1. เลือกแผนการลงทุน

ศึกษาข้อมูลของแผนการลงทุนที่กูรูแต่ละท่านนำเสนอ ตรวจสอบว่าเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนหรือไม่

2. เปิดบัญชีลงทุน​

เปิดบัญชีลงทุนซึ่้งสามารถทำได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FINNOMENA

3. ลงทุนตามคำแนะนำ

รอรับคำแนะนำจากทางระบบทั้งผ่าน Notification และอีเมลในวันถัดไป และสามารถเริ่มลงทุนตามแผนที่วางไว้ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อแผนการลงทุน

Long Term Defensive Plus by DaddyTrader

เป้าหมายผลตอบแทน (ไม่ใช่การการันตี)

 7-8% ต่อปี

เงินลงทุนขั้นต่ำ

500,000 บาท

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ

ระยะยาว (7 ปี ขึ้นไป)

แผนสำรองกรณีกูรู ต้องการยกเลิกการให้คำแนะนำ

FINNOMENA Goal ความเสี่ยง 6

3 months

6 months

1 year

3 years (Ann.)

5 years (Ann.)

Return (%)

3.05

3.45

3.41

8.84

8.29

S.D (%)

8.44

8.11

9.06

Sharpe Ratio

0.32

1.49

1.01

Max Drawdown (%)

-6.24

-6.24

-10.53

ผล Backtesting ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถลงทะเบียนในฟอร์มข้างล่างนี้ คลิก ระบบจะนำท่านไปสู่การสร้างแผนและเปิดบัญชีกับทาง FINNOMENA

เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จระบบจะทำการส่ง Notification / Email สัดส่วนการลงทุนให้ท่านต่อไป

การเปิดบัญชีผ่าน FINNOMENA นอกจากจะสามารถลงทุนใน 1,000 กองทุนจาก 21 บลจ. ได้ทันทีแล้ว นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำสัดส่วนในการลงทุนของพอร์ตที่ท่านเลือกไว้ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน ท่านจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนทันที

พอร์ตการลงทุนทุกพอร์ตในแคมเปญนี้ เป็นพอร์ตการลงทุนที่ทีมงาน FINNOMENA Investment Commitee ได้ขอคำปรึกษาในด้านแนวคิดจากกูรู และทำการออกแบบร่วมกันเพื่อให้มีแนวคิดใกล้เคียงกับสิ่งที่กูรูต้องการมากที่สุด

สามารถลงทุนได้ 

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้า Nomura โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพอร์ตการลงทุนของท่าน หรือ ติดต่อ 02-026-5100 เพื่อรับคำแนะนำในการลงทุนพอร์ตของแคมเปญนี้

สำหรับท่านที่ลงทุนในพอร์ตกูรู หากมีการปรับสัดส่วนการลงทุนเกิดขึ้น ท่านจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนในทันที

ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดพอร์ตแต่อย่างใด

(ยังมีค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย และการจัดการกองทุน ที่เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อนักลงทุน ลงทุนในกองทุนอยู่แล้ว)

แผนนี้เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด

ท่านสามารถฝากคำถามผ่านผู้ดูแลการลงทุนของท่าน หรือ ถามได้ทาง FINNOMENA Ask แล้วเลือกแผนการลงทุนที่ท่านลงทุนอยู่ ไปที่ FINNOMENA Ask

500,000 บาท ขั้นต่ำนี้เพื่อให้ท่านสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนของพอร์ตตามแนวคิดที่กูรูวางไว้

สำหรับนักลงทุนที่สนใจใช้บริการ

กรอกข้อมูลเพื่อรับบริการพิเศษจากเราได้ ฟรี!

  • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • พอร์ตการลงทุนแนะนำในกองทุนรวมถูกจัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างกูรูด้านการเงินแต่ละราย และตรวจสอบความถูกต้องโดยทีมงานนักวิเคราะห์ของของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
  • การให้ข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน ถือเป็นการยอมรับให้บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ติดต่อท่านได้โดยตรงเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน