แจ้งเตือน

งานสัมมนา

FINNOMENA

จัดทัพปรับพอร์ตรับปีใหม่ 2562

14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น.

ลงทะเบียนที่นี่

สัมมนาเปิดมุมมองการลงทุนรับปีใหม่ 2562

จัดทัพปรับพอร์ต เปิดมุมมองการลงทุนรับปีใหม่ 2562
1) เทคนิคการเลือกหุ้นรายตัวจากกูรูชื่อดัง
2) จัดทัพปรับพอร์ตรับปี 2562 เริ่มปีใหม่ด้วยการลงทุนอย่างมั่นคง

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน