แจ้งเตือน

งานสัมมนา

FINNOMENA

เจาะลึกกองทุนเทคโนโลยี - ช่วงนี้ซื้อดีไหม?

23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 17.00 น.

ลงทะเบียนที่นี่

กองทุนเทคโนโลยี - ช่วงนี้ซื้อดีไหม?

ในปี 2018 กองทุนเทคโนโลยีเป็นที่จับตามองของนักลงทุนจำนวนมาก แต่หลายคนก็ต้องคิดหนักกับราคาที่ตกลง

มาดูกันว่า เทรนด์เทคโนโลยีเป็นอย่างไร และยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่?

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน