แจ้งเตือน

งานสัมมนา

FINNOMENA

Private Wealth

24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 17.00

ลงทะเบียนที่นี่

FINNOMENA Private Wealth

วางแผนเกษียณ 360 องศา
1) สถานการณ์เกษียณในประเทศไทย
2) ความเสี่ยงในการวางแผนเกษียณ
3) ข้อผิดพลาดในการเกษียณ