แจ้งเตือน

งานสัมมนา

FINNOMENA

Private Wealth

26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30

ลงทะเบียนที่นี่

FINNOMENA Private Wealth

สัมมนาการลงทุน Private Wealth พบกับ Best-in-Class เปลี่ยนชีวิตด้วยกองทุนหุ้นเทคฯ
- กองทุนหุ้นเทคโนโลยี ตัวไหนดี ตัวไหนเจ๋ง
- อนาคตตลาดหุ้นเทคฯ วิกฤตหรือโอกาส?