แจ้งเตือน

งานสัมมนา

FINNOMENA

PORT Immunity
กองทุนแก้วิกฤต พลิกโอกาสกำไร

27 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 17.30 น.

ลงทะเบียนที่นี่

FINNOMENA Private Wealth กองทุนแก้วิกฤต พลิกโอกาสกำไร

งานสัมมนา FINNOMENA Private Wealth

1. ติดดอยกองทุน ไม่อยากขาย ไม่กล้าคัท แก้ได้ด้วย FINNOMENA PORT Immunity โดย คุณเจ็ท FundTalk
2. วิเคราะห์เจาะธุรกิจในตลาดหุ้น โดย กูรูเพจ Stock Vitamins

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน