แจ้งเตือน

งานสัมมนา

FINNOMENA

กองทุนอสังหาฯ & ตราสารหนี้
สร้างผลกำไรในปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ

8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 17.00 น.

ลงทะเบียนที่นี่

สัมมนา กองทุนอสังหาฯ & ตราสารหนี้ - สร้างผลตอบแทนในช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ

พลิกวิกฤติเป็นโอกาส สร้างผลตอบแทนในปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ

พิเศษ! พบอดีตผู้จัดการกองทุนอสังหาฯ ตัวจริง เสียงจริง!!!

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน