แจ้งเตือน

โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะลูกค้า FINNOMENA

ร่วมปลดล็อคอิสระในการลงทุน “เลือกกองที่ชอบ ลงทุนที่ใช่” สัมผัสประสบการณ์ ซื้อ ขาย กองทุนรวม ที่ดีที่สุด  ผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนของ FINNOMENA เพียงสร้างแผนลงทุน DIY (Do-it-Youself) สำเร็จ รับหน่วยลงทุน มูลค่า XXX บาท

เลือกกองที่ใช่ ลงทุนที่ชอบ

STEP 1

สร้างแผน DIY

สร้างแผน DIY เพิ่มอีก 1 แผน จากแผนหลักเพื่อรอรับหน่วยลงทุนคืน ก่อนวันที่  XXX ก.ย. 62 (ได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA เรียบร้อย)

STEP 2

รับหน่วยลงทุน

รับหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด

เลือกกองที่ชอบ ลงทุนที่ใช่

เพียงสร้างแผนการลงทุน DIY เพิ่ม ผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนของ FINNOMENA

รับหน่วยลงทุนมูลค่า xxx บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ XXX ส.ค. - XXX ก.ย. 62

เปิดประสบการณ์การลงทุนกองทุนรวมที่ดีที่สุด ผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนที่มากกว่าแค่การซื้อขาย

 • บทความการลงทุนจากกูรูชั้นนำ อัปเดตทุกวัน
 • ค้นหาข้อมูลกองทุน พร้อมเปรียบกองทุนได้สูงสุด 10 กองทุน 
 • ซื้อขายกองทุนจาก บลจ. ชั้นนำกว่า 15 แห่งในประเทศไทย
 • ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
Previous slide
Next slide

กองทุนที่น่าจับตามอง

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องเคยซื้อขายกองทุนกับทาง FINNOMENA มาก่อน (ก่อนวันที่ xxx ส.ค. 62)
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องสร้างแผน DIY เพิ่มอีก 1 แผนจากแผนหลัก เพื่อรับของรางวัลจากโปรโมชั่น (โดยต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA เรียบร้อย ก่อนวันที่ XXX ก.ย. 62)
 • FINNOMENA จะจัดสรรหน่วยลงทุน TMBUSB ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน TMBUSB ในบัญชีแผน DIY ล่าสุดของผู้รับสิทธิ์ และทำการชำระราคาค่าซื้อให้ ภายในวันที่ XXX ก.ย. 62
 • ของรางวัล ได้แก่ หน่วยลงทุน TMBUSB จะทำการอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB คลิก
 • เนื่องจากของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน TMBUSB ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีที่ไม่พบข้อมูลบัญชีของลูกค้า อาจส่งผลให้การคืนเงินล่าช้า หรือ FINNOMENA อาจพิจารณาสงวนสิทธิ์ในการให้คืนหน่วยลงทุนได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด