แจ็ค หม่า เล็งนำหุ้น อาลีบาบา เข้าตลาดฮ่องกงอีกครั้ง หลังผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวเชิญชวนให้อาลีบาบาหันมาเข้าตลาดฮ่องกง

  • ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีนัยสำคัญ เพราะตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นตลาดที่เดิมทีนั้นอาลีบาบาสนใจจดทะเบียนซื้อขาย แต่อาลีบาบาเคยถูกปฏิเสธไม่ให้จดทะเบียน เนื่องจากทางตลาดหุ้นฮ่องกงไม่ยอมรับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในตอนนั้น
  • การที่ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงกล้าพูดเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอันแรงกล้า ดังนั้นแจ็ค หม่า จึงพิจารณาเรื่องการนำหุ้นอาลีบาบาเข้าเทรดในตลาดฮ่องกงอีกครั้งอย่างจริงจัง
  • อย่างไรก็ดี ทางตลาดหุ้นฮ่องกงเตรียมเสนอให้มีการแก้ไขระเบียบใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆจดทะเบียนซื้อขายหุ้นสองชั้น (dual-class share) โดยมีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดให้บริษัทจีนหันมาเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ตลาดฮ่องกงแทนตลาดนิวยอร์ก

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq29/2765047

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ