คณะตุลาการของศาสสูงสุดสหรัฐฯ กำลังพิจารณาเรื่องคำสั่งของประธานาธิบดี Trump ที่ห้ามบุคคลจากประเทศมุสลิมหลายประเทศเดินทางเข้าสหรัฐฯ ว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตและมีมูลเหตุจูงใจมาจากความอคติส่วนตัวหรือไม่

  • ซึ่งประกาศฉบับล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐฯ สั่งห้ามไม่ให้พลเมืองจากประเทศอิหร่าน ลิเบีย โซมาเลีย ซีเรีย เยเมน และชาดเดินทางเข้าสหรัฐฯ โดยให้เหตุผลเรื่องการปกป้องภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้าย
  • โดยทางรัฐบาลสหรัฐ ประกาศคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาในเรื่องการแบ่งแยกทางศาสนาแต่อย่างใด ทั้งประเทศเหล่านี้ยังขาดระบบและกระบวนการระบุสัญชาติพลเมืองที่น่าเชื่อถือเพียงพอ
  • ทั้งนี้ศาลสูงสหรัฐฯ จะตัดสินเรื่องดังกล่าวภายในสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ โดยตุลาการฝั่ง Conservative ส่วนใหญ่ไม่ได้แสดงท่าทีที่ต่อต้านการใช้อำนาจของประธานาธิบดี Trump แต่อย่างใด

Source: BOTSS

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ