750x422_753715_1494153342

“แบงก์ชาติ” เตรียมเปิดตัว “คลินิกแก้หนี้” ตั้ง “แซม” เป็นตัวกลางเคลียร์ปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เผยมี 17 แบงก์เข้าร่วมเตรียมเซ็นสัญญา 17 พ.ค.นี้

ในวันที่ 17 พ.ค.นี้ ธปท.จะจัดให้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ เบื้องต้นมีจำนวน 17 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารไอซีบีซี ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) ธนาคารธนชาต ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารยูโอบี ซีตี้แบงก์ และ แบงก์ออฟไชน่า

สำหรับคุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ

  • ต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่เกิน 65 ปี (ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้)
  • เป็นผู้ที่มีภาระหนี้ค้างชำระกับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 แห่ง ก่อนวันที่ 1 พ.ค.2560
  • มูลหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท และต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ
  • ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงโดยอยู่ที่ 4-7%
  • ส่วนหนี้บัตรเครดิต ต้องเป็นหนี้บัตรที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมในโครงการนี้เท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัทในเครือของธนาคาร

สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ดังกล่าว ธปท. กำหนดให้มีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากมีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 พ.ค.2560

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/753715

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง