ความต้องการซื้อทองคำของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ในไตรมาสแรกปี 2019 มีการซื้อสูงสุดในรอบ 6 ปีนับตั้งแต่ปี 2013 โดยมีธนาคารกลางรัสเซียและธนาคารกลางจีนเป็นผู้ซื้อสูงสุด

  • ในไตรมาสแรกของปี 2019ธนาคารกลางมีการซื้อทองคำทั้งสิ้น 145.5 ตัน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 68 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • ซึ่งถือเป็นไตรมาสแรกของปีที่มีการซื้อสูงสุดในรอบ 6 ปีนับตั้งแต่ปี 2013 โดยมีธนาคารกลางรัสเซียและจีนเป็นผู้ซื้อหลัก โดยธนาคารกลางทั้ง 2 แห่งซื้อทองคำเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 55.3 ตัน และ 33 ตัน ตามลำดับ
  • ทั้งนี้การซื้อทองคำโดยธนาคารกลางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลด้านการกระจายความเสี่ยงการลงทุน ความปลอดภัย และสภาพคล่อง โดยในปี 2018 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ธนาคารกลางซื้อทองคำมากที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดยุค gold standard ในปี 1971 โดยธนาคารกลางที่มีการซื้อทองคำสูงสุดในปีที่แล้ว ได้แก่ ธนาคารกลางรัสเซีย และคาซัคสถาน

ที่มา : https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/central-banks-first-quarter-gold-buying-at-highest-since-2013/articleshow/69148545.cms

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ