shenzhen-stock-b-net

จีนประกาศแผนปฏิรูปการเงิน รวมตลาดหุ้น “เซินเจิ้น-ฮ่องกง” หวังให้นักลงทุนต่างชาติเข้าถึงตลาดหุ้นจีนได้มากขึ้น

  • โดยการรวมกันครั้งนี้จะทำให้นักลงทุนที่ลงทุนในตลาดฮ่องกงหรือเซินเจิ้น สามารถที่จะซื้อหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านกันได้ทั้งสองตลาด และคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสี่เดือนในการเชื่อมทั้งสองตลาด
  • จากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตลาดหุ้นร่วมมาแล้วคือ “ฮ่องกง-เซี่ยงไฮ้” ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
  • ซึ่งด้านนักวิเคราะห์เชื่อว่า การรวมครั้งนี้จะทำให้ตลาดเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นไปสู่ความเป็นสากลเร็วขึ้น และยังเป็นการปูทางให้มีการแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้อย่างเสรี
  • อีกทั้งการรวมกันครั้งนี้ตลาดเซินเจิ้นอาจจะทำได้ดีกว่าตลาดเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากตลาดเซี้ยงไฮ้นั้นบริษัทจะเป็นภาคการเงินและการพลังงานซะส่วนใหญ่ ส่วนตลาดเซินเจิ้น เต็มไปด้วยอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งด้านเทคโนโลยี และด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะดึงดูดนักลงทุนได้มากกว่า
  • แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีนักวิเคราะห์ออกมาเตือนให้ระวังว่าการลงทุนในตลาดเซินเจิ้นนั้นอาจมีความเสี่ยงอยู่มาก เนื่องจากเต็มไปด้วยนักลงทุนรายย่อย และมูลค่าหุ้นในตลาดนั้นสูงเกินไปที่ส่วนใหญ่เกิดจากแรงเก็งกำไร

China opening Shenzhen stock market may meet similarly tepid response as Shangai-Hong Kong connect

Under the so-called Stock Connect, investors in Hong Kong will be able to buy stocks listed on China’s Shenzhen stock exchange, home to many of the country’s tech and consumer companies. In return, investors on the mainland will be able to buy stocks listed in Hong Kong

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.cnbc.com/2016/08/17/china-opening-shenzhen-stock-market-may-meet-similarly-tepid-response-as-shangai-hong-kong-connect.html

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง