ที่ประชุมครม. มีมติให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลาบังคับใช้วงเงินการคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 5 ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุด 10 ส.ค. 63 เป็นขยายระยะเวลาถึงวันที่ 10 ส.ค. 64

  • เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด ได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก
  • เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด และรักษาความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินไว้อันจะเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงต่อระบบสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
  • ทั้งนี้วงเงินคุ้มครองที่ 5  ล้านบาทต่อคนต่อสถาบันการเงิน ครอบคลุมผู้ฝากถึง  99.65% ของจำนวนผู้ฝากเงินทั้งระบบ

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/economic/767597

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ