สหภาพยุโรป ประกาศมาตรการตอบโต้การตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐฯ โดยสหภาพยุโรปจะเก็บภาษีร้อยละ 25 ต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ

  • ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2.8 พันล้านยูโร โดยจะครอบคลุมสินค้าต่างๆ กว่า 200 หมวด ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ เสื้อผ้า น้ำผลไม้ และสุรา ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะประกาศในวันนี้ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 มิ.ย. 2018
  • ทั้งนี้ทาง EU บอกว่าจากการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม และเป็นการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวของสหรัฐฯนั้น ทำให้สหภาพยุโรปไม่มีทางเลือกอื่นใด นอกจากการประกาศมาตรการดังกล่าว
  • ซึ่งหากทางสหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมแล้วทางสหภาพยุโรปก็จะยกเลิกมาตรการนี้เช่นกัน

ที่มา : BOTSS
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-eu/eu-to-impose-duties-on-u-s-imports-friday-after-trump-tariffs-idUSKBN1JG1AY

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ