มูลค่าการส่งออกในเดือน พ..ต่ำสุดรอบ 4 ปีนับตั้งแต่เดือน เม..59 ส่วนหนึ่งจากผลพวงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับฐานสูงในเดือน พ..62 ที่มีมูลค่าการส่งออกถึง 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

  • สำหรับภาพรวมช่วง 5 เดือนแรกของปี 63 (..-..) การส่งออกมีมูลค่า 97,899 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ -3.71%
  • ส่วนนำเข้ามีมูลค่า 88,808 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว -11.64% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 9,090.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • อย่างไรก็ดี แนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ หากมูลค่าการส่งออกของไทยในแต่ละเดือนที่เหลือของปีอยู่ที่ระดับ 17,000-18,000 ล้านดอลลาร์ ก็คาดว่าทั้งปีนี้การส่งออกจะหดตัวราว -5%

ที่มา : http://www.tpso.moc.go.th/sites/default/files/inter_trade_monthly/2563/may_63/2.ppt_exportphrsphaakhm_63_final_ephyaephr.pdf?fbclid=IwAR0qj0hTu3bjgz53DtQ9fGlocOWI7vJrthf8F7r5XY_1Whe3uQfz8f5ppfI

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ