คณะกรรมการ FOMC มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% และส่งสัญญาณว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงปี 2566

  • โดยจะรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับ 0.00-0.25% จนกว่าการจ้างงานจะเข้าสู่ระดับการจ้างงานสูงสุด
  • รวมถึงให้อัตราเงินเฟ้อปรับเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% และมีแนวโน้มสูงกว่าเป้าหมายในระดับ “moderate” เป็นระยะเวลาหนึ่ง
  • นอกจากนี้ ยังจะรักษาอัตราการถือพันธบัตรรัฐบาลและ Agency mortgage-backed securities ไม่ต่ำกว่าปัจจุบัน

ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/09/16/fed-picks-its-side-in-inflation-debate-and-sends-market-a-message-no-rate-hikes-for-years.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ