หัวเว่ย เผย การที่สหรัฐจะต่ออายุใบอนุญาตให้บริษัทของสหรัฐสามารถทำธุรกิจกับหัวเว่ยได้นั้น ไม่ได้มีผลต่อบริษัทมากนัก

  • ประธานหัวเว่ย กล่าวว่า ไม่ว่าสหรัฐจะต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่นั้น สิ่งนี้มีผลต่อบริษัทน้อยมาก เนื่องจากบริษัทสามารถส่งออกสินค้าของเราไปยังลูกค้าโดยไม่ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนและชิปจากสหรัฐอยู่แล้ว
  • พร้อมเสริมว่าหากบริษัทสหรัฐไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตให้ทำธุรกิจกับหัวเว่ย สิ่งนี้ก็จะกลับเป็นผลเสียร้ายแรงต่อบริษัทสหรัฐเอง
  • โดยหัวเว่ยมีความสามารถที่จะผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่รวมถึง สถานีฐาน 5G ไปยังลูกค้า โดยไม่ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนของสหรัฐ

ที่มา : https://www.cnbc.com/2019/11/18/huawei-chairman-speaks-about-us-blacklist-impact-at-east-tech-west.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ