2(47)

วันที่ 10 ต.ค. 59 แจ็ค หม่า แห่งอาลีบาบา พูดในการประชุม เอซีดี คอนเนคท์ บิสซิเนส ฟอร์รั่ม 2016 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ว่า ในอนาคตธุรกิจยิ่งเล็กยิ่งดี ซึ่งจะนำโดยกลุ่มคนหนุ่มสาว และธุรกิจรายย่อยก็จะมีโอกาสมากขึ้น

  • โดยกล่าวว่าอีกหน่อยไม่ว่าธุรกิจจะเล็กหรือใหญ่ อาจไม่สำคัญเท่ากับการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • และยังย้ำถึงความสำคัญของกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่ทำให้ทุกคนบนโลกเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะธุรกิจอีคอมเมิร์ส
  • ซึ่งท้ายที่สุด แจ็ค หม่า ต้องการให้เอเชียและตะวันตกเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมและเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน และอยากขอให้รัฐบาลสนับสนุนพัฒนาคนรุ่นใหม่ในการทำธุรกิจ
  • โดยเสนอจะให้โอกาสแก่เยาวชนไทยในการเข้าไปร่วมงานกับอาลีบาบา กรุ๊ป เป็นเวลา 2 ปี เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ และฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจ
  • ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสนอให้อาลีบาบาช่วยกระจายสินค้า SMEs ไทยสู่ลูกค้าชาวจีนและตลาดโลกอีกด้วย
  • จากแนวคิดที่จะอาลีบาบาจะทำ “Global Trading Center” ซึ่งจะเป็นการขยายช่องทางการตลาดของ OTOP ของไทย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ส ทั้งการพัฒนาระบบการชำระเงินออนไลน์ และการพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าไทย

อ่านเต็มๆได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/govh/2528410

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง