รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมประกาศแผนการปรับขึ้นภาษีคนรวยและธุรกิจรายใหญ่ในสัปดาห์หน้า

  • ที่ประชุมด้านนโยบายของรัฐบาลได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องการปรับขึ้นภาษี และพรรครัฐบาลก็เรียกร้องให้มีการดำเนินการดังกล่าว โดยกระทรวงคลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง และจะประกาศนโยบายครั้งสุดท้ายในสัปดาห์หน้า
  • โดยมีเป้าหมายที่จะดึงเม็ดเงินจากการจัดเก็บภาษีมาใช้เป็นต้นทุนในการขยายขอบเขตการให้บริการด้านสวัสดิการในช่วง 5 ปีข้างหน้า
  • อย่างไรก็ดี รมว.คลังเกาหลีใต้ กล่าวว่า รัฐบาลยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นภาษีเงินได้และนิติบุคคลขั้นต่ำ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการจัดเก็บภาษี และการดูแลให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างยุติธรรม

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq29/2684057

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง