หลังจากการเลือกตั้งภายในประเทศมาเลเซียสำเร็จเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตรียมแก้ปัญหาหนี้ในประเทศที่สูงถึง 80% ของ GDP ด้วยการหารือร่วมในการเยือนประเทศญี่ปุ่น

  • ปัญหาเศรษฐกิจของมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาคือหนี้ที่มีจำนวนสูงมาก ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมาเลเซียจะเจริญเติบโตได้สูงเกิน 4.5% สำหรับเรื่องหนี้ของประเทศมาเลเซียนั้นเป็นความเสี่ยงเศรษฐกิจอันดับต้นๆ โดยเราจะเห็นได้จากค่าเงินริงกิตที่มีความผันผวนมากในช่วงที่ผ่านมา
  • สำหรับหนี้ของรัฐบาลมาเลเซีย ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 272,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นจำนวน 80% ของ GDP
  • นายมหาเธร์ โมฮัมหมัด มีประเด็นการขอเงินกู้จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ในประเทศ แต่ยังไม่ได้กล่าวไว้ถึงจำนวนเม็ดเงินที่จะขอกู้ โดยสาเหตุที่จะต้องกู้เงินส่วนหนึ่งมาจากการคอรัปชั่น โดยเฉพาะกองทุน 1MDB ของรัฐบาลที่แล้ว รวมไปถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
  • ทั้งนี้ปี 1998 มาเลเซียสมัยรัฐบาลของมหาเธร์ ก็เคยขอกู้เงินจากประเทศญี่ปุ่นมูลค่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากเกิดวิกฤติการเงินในเอเชียด้วย โดยการขอเงินกู้จากประเทศญี่ปุ่นมีข้อดีคือเรื่องของดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ

ที่มา : Brandinside.aisa
https://brandinside.asia/malaysia-ask-for-loans-from-japan/

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ