Pump jacks are seen at the Lukoil company owned Imilorskoye oil field, as the sun sets, outside the West Siberian city of Kogalym, Russia, January 25, 2016. REUTERS/Sergei Karpukhin

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 1 จากความไม่แน่นอนในเรื่องของการขยายระยะเวลาในการปรับลดกำลังการผลิต

  • โดยปริมาณการผลิตของรัสเซียอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี หากผู้ผลิตกลุ่มโอเปกไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับลดกำลังการผลิตลงได้ ซึ่งอาจเพิ่มการผลิตมาอยู่ที่ 11.01-11.07 ล้านบาร์เรลต่อวัน แตะระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2530
  • ราคาน้ำมันดิบยังคงถูกกดดันจาก จำนวนแท่นขุดเจาะจากสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นมา 14 สัปดาห์ติดต่อกัน ที่ 688 แท่น แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 58
  • ทำให้คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตน้ำมัน shale ในสหรัฐฯ เดือน พ.ค. อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบมากกว่า 2 ปี
  • รวมถึงปริมาณการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 10 จากช่วงกลางปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 9.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณการผลิตของผู้ส่งออกรายใหญ่ของโอเปก เช่น ซาอุดิอาระเบีย
  • ทั้งนี้ทำให้ตลาดยังคงรอสัญญาณความชัดเจนในเรื่องของการขยายระยะเวลาในปรับลดกำลังการผลิตของผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปก

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1493093145

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง