03

ครม.อนุมัติช็อปสินค้า OTOP หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท เริ่ม 1-31 ส.ค.59 

  • โดยแนวคิดนี้ สืบเนื่องจากเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้น แต่ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนภาครัฐ
  • ซึ่งในส่วนของกำลังซื้อนั้นยังมีความน่ากังวล เนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง รวมถึงความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่กระทบมาถึงประเทศไทย
  • ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาช่วยเหลือสินค้าชุมชนด้วยมาตรการ “ช็อปช่วยชุมชน” ด้วยการซื้อสินค้า OTOP

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

  1. ต้องเป็นสินค้า OTOP ที่ได้รับการรับรองและลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนและต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. เป็นรายจ่ายในการซื้อสินค้า OTOP ตามข้อ 1) ให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  3. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

จากมาตรการนี้ นายกอบศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คาดว่า จะมีเงินหมุนเวียนจากมาตรการนี้ราว 1 หมื่นล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 เดือน

 

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/cabt/2462985

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง