นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟด สาขาเซนต์หลุยส์ แสดงความเห็นว่านโยบาย Yield Curve Control (YCC) ยังไม่มีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปัจจุบัน

  • เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำตามที่ Fed ต้องการ อีกทั้งมองว่าการออกจากนโยบาย YCC เป็นเรื่องยาก
  • โดยยกตัวอย่างการดำเนินนโยบาย YCC ของ Fed ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และพบอุปสรรคค่อนข้างมากในการพยายามออกจากนโยบายดังกล่าวช่วงหลังสงคราม
  • นอกจากนี้ ยังมองว่าการดำเนินนโยบาย YCC ของ Bank of Japan เป็นการพยายามออกจาก Quantitative Easing โดยการลดปริมาณการเข้าซื้อให้เหลือแต่เฉพาะจุดที่สำคัญซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวต่างจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปัจจุบัน

ที่มา : https://www.bondbuyer.com/articles/bullard-doesnt-see-adoption-pending-of-fed-yield-curve-control

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ