สมาคมผู้ค้าปลีกไทยชี้ดัชนีอุตสาหกรรมค้าปลีกครึ่งปีแรกเติบโตเพียง 2.81% ผลจากยอดค้าปลีกไตรมาส 2 แผ่วตัวลง

  • โดยสถานการณ์ค้าปลีกในไตรมาส 2 การเติบโตของหมวดสินค้าต่าง ๆ กระจุกตัวเฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองหลัก ๆ ของการท่องเที่ยวเท่านั้น หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 30% ของสาขาทั้งหมด
  • ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า กำลังซื้อของประชาชนในต่างจังหวัดอยู่ในช่วงไม่สู้ดีนัก เพราะนอกจากเศรษฐกิจจะไม่ฟื้นตัวแล้ว แต่กลับยังอ่อนตัวลงไปอีก
  • ทั้งนี้ ในส่วนของสถานการณ์ค้าปลีกครึ่งปีหลัง สมาคมผู้ค้าปลีกไทยค่อนข้างกังวลใจในเรื่องของกำลังซื้อ โดยเฉพาะจากกลุ่มรายได้ปานกลางส่วนล่างและกลุ่มรายได้น้อย ที่ยังติดกับดักหนี้ครัวเรือนที่สูง
  • ส่วนกลุ่มรายได้ปานกลางตอนบน การใช้จ่ายก็คงไม่คล่องตัว ด้วยหนี้บัตรเครดิตที่สูงเช่นกัน ซึ่งคาดการณ์ว่าดัชนีค้าปลีกโดยรวมของปี 2560 การเติบโตน่าจะอยู่ราว 3.0-3.2%

ที่มา : https://www.prachachat.net/marketing/news-16705

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง