Spotify ได้นำหุ้นบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยตัวย่อ SPOT ซึ่ง Spotify ใช้วิธีนำหุ้นตลาดแบบโดยตรง (Direct Listing)

  • โดยมีการตัดขั้นตอนการตั้งราคาไอพีโอหุ้น ทำให้ไม่มีเงื่อนไขต่างๆ แบบหุ้นอื่นเวลาเข้าตลาดหุ้น
  • อธิบายง่ายๆ ให้เห็นภาพ แทนที่ Spotify จะออกหุ้นเพิ่มทุน นำหุ้นนั้นโรดโชว์จำหน่าย Spotify กลับเลือกเอาหุ้นทั้งหมดของบริษัท เข้าไปในตลาดหุ้น โดยไม่มีการเพิ่มทุนใดๆ เลย ผลคือผู้ถือหุ้นดั้งเดิมสามารถนำหุ้นออกมาขายได้ทันที ไม่ติด Silent Period
  • ราคาหุ้นในวันแรกปิดที่ 149.01 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเนื่องจากไม่มีราคาหุ้นเริ่มต้น ก็ต้องอ้างอิงจากราคาที่ Spotify ระบุนั้นคือ 132 ดอลลาร์ จึงบอกได้ว่าราคาวันแรกเพิ่มขึ้น 13% และมีมูลค่ากิจการที่ 26,500 ล้านดอลลาร์

ที่มา : https://www.blognone.com/node/101234

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ