หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงิน (Amlo) กำลังตรวจสอบรายงานสากลโลกที่ระบุถึงธนาคารไทย 4 แห่งว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการเงินที่น่าสงสัยมาเกือบ 20 ปี

  • นาย ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดเผยว่า “รายงานดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการหารือรวมถึงตรวจสอบอีกครั้งกับทางแบงก์ชาติและองค์การการเงินต่าง ๆ”
  • รายงานดังกล่าวมาจาก International Consortium of Investigative Journalists’ (ICIJ)
  • จากรายงานมีการระบุถึงธุรกรรมการเงินที่น่าสงสัย 92 รายการผ่านธนาคาร 4 แห่งในไทยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41.31 หมื่นล้านเหรียญ โดยมีรายการโอนเข้า 9.56 พันล้านบาทและรายการโอนออก 31.75 หมื่นล้านบาท

ที่มา:https://www.bangkokpost.com/business/1989807/thai-banks-probed-over-dirty-money

 

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ