hot-news-brexit

นายกรัฐมนตรี เทเรซ่า เมย์ เตรียมประกาศใช้มาตรา 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน ในวันที่ 29 มี.ค. 2560 เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเจรจาการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป

  • โดยการสิ้นสุดสมาชิกภาพจะใช้เวลา 2 ปีหลังจากการประกาศใช้มาตรา 50 ซึ่งหมายความว่าสหราชอาณาจักร จะออกจาก EU อย่างเป็นทางการภายในเดือนมี.ค. 2019 แต่อาจมีการขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้หากได้รับความยินยอมจากสมาชิกใน EU
  • ส่วนทางด้านตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษ ล่าสุดพุ่งแตะ 2.3% ในเดือนก.พ. ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางที่ 2% ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปีที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง
  • ส่งผลให้เงินปอนด์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.ปีนี้ ทำให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางอังกฤษอาจจะใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงิน

ที่มา : https://www.scbeic.com/th/detail/product/3367

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง