นาย Joe Biden ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตรียมเสนอชื่อนาง Janet Yellen อดีต FED Chair ระหว่างปี 2014-2018 ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของสหรัฐฯ

  • นักวิเคราะห์ต่างมองว่านาง Yellen ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านที่รออยู่ ทั้งเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ได้ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ความไม่แน่นอนเรื่องแผนกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่
  • อนึ่ง นาง Yellen ได้ชื่อว่าเป็นผู้มี stance ที่ค่อนข้าง Dovish โดยนาง Yellen เคยกล่าวว่าการหยุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภาครัฐอย่างฉับพลันจะทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจปรับช้าลง เหมือนที่เคยเกิดในช่วงปี 2007-2009
  • ทั้งนี้ Sentiment ในตลาดการเงินสหรัฐฯ ยังปรับดีขึ้นต่อเนื่องมาตามการคาดการณ์เชิงบวกต่อการออกมาตรการทางการคลังเพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่มา : https://finance.yahoo.com/news/what-a-treasury-secretary-janet-yellen-would-mean-for-markets-205216468.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ