ครม. เห็นชอบโครงการประชารัฐสวัสดิการ เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้มีรายได้น้อยผ่าน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” กำหนดผู้ได้รับสิทธิ 11.67 ล้านคน ช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนและการเดินทาง

  • สำหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ประกอบด้วย ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค, สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  • โดยหากมีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้ส่วนลด 200 บาท แต่หากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้ส่วนลด 300 บาท
  • นอกจากนี้ ยังมีวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาท/คน/ 3 เดือน
  • สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะได้รับวงเงินค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาท/คน/เดือน, วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. จำนวน 500 บาท บาท/คน/เดือน และวงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/คน/เดือน

ที่มา : http://www.thansettakij.com/content/201366

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง