IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวลง 4.9% ในปีนี้ ซึ่งย่ำแย่กว่าที่คาดการณ์ในเดือนเม.ย.ว่าจะหดตัวลง 3%

  • โดยระบุว่า วิกฤตการณ์ในปีนี้แตกต่างจากวิกฤตการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และสร้างความไม่แน่นอนต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
  • นอกจากนี้ IMF ยังปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าสู่ระดับ 5.4% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ในเดือนเม.ย.ว่าจะขยายตัว 5.8%
  • ขณะเดียวกัน IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะหดตัวลง 8.0% ในปีนี้ จากเดิมที่คาดว่าจะหดตัวลง 5.9% และคาดว่าเศรษฐกิจยูโรโซนจะหดตัว 10.2% ในปีนี้ จากเดิมที่คาดว่าจะหดตัวลง 7.5%
  • อย่างไรก็ดี จีนเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพียงประเทศเดียวที่ IMF คาดว่าจะมีการขยายตัวในปีนี้ โดยจะอยู่ที่ระดับ 1.0% แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ในเดือนเม.ย.ว่าจะขยายตัว 1.2%

ที่มา : https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020?fbclid=IwAR1IXWRF3UMX2hrSzhLuX-b98OZbrgkc3vHY0ZKqPaVtpZep-YLelONyliA

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ