วันหยุดกองทุนจีน Golden Week

Golden Week คือเทศกาลหยุดยาวของประเทศจีน เรียกว่าวันหยุดประจำชาติที่ลากยาวต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีด้วยกัน 3 ช่วง คือ

1. เทศกาลตรุษจีน ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์
2. วันแรงงาน ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี
3. วันชาติจีน ในช่วงเดือนตุลาคมที่บางปีอาจจะคาบเกี่ยวกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วย

สำหรับปีนี้ Golden Week จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2023 ที่ตรงกับวันไหว้พระจันทร์ และวันชาติจีนตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2023 ทำให้ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ (A-shares) จะหยุดยาวตั้งแต่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม ส่วนตลาดหุ้นฮ่องกง (H-shares) จะหยุดทำการวันที่ 2 ตุลาคม 

ทั้งนี้ เราจึงได้สรุปรายชื่อกองทุนจีนที่จะหยุดทำการในช่วง Golden Week มาฝากกันแบบครบ ๆ โดยรวบรวมข้อมูลวันหยุดกองทุนจาก บลจ. ที่มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะ

วันหยุดกองทุนจีน Golden Week

บลจ. กสิกรไทย (KAsset)

กองทุนที่หยุดวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2023
K-ASIACV-A(A)
K-ATECH

กองทุนที่หยุดวันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2023
K-CHX
K-CCTV-A(A)

กองทุนที่หยุดวันที่ 2 ตุลาคม 2023
K-APB-A(A)
K-CHINA-A(A)
K-CHINA-A(D)
KCHINARMF
K-CHINA-SSF

บลจ. บัวหลวง

กองทุนที่หยุดวันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2023
B‐CHINE‐EQ
B‐CHINESSF
B‐CHINAARMF

วันหยุดกองทุนจีน Golden Week

บลจ. กรุงไทย (KTAM)

กองทุนที่หยุดวันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2023
KT-Ashares
KT-Ashares RMF
KT-CHINA
KT-CHINA RMF
KT-CHINABOND

กองทุนที่หยุดวันที่ 2 ตุลาคม 2023
KT-ASEAN
KT-ASIAG
KT-ASIANBOND
KT-EMEQ

บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)

กองทุนที่หยุดวันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2023
LHCHINA-A
LHCHINA-ASSF
LHCHINA-D
LHCHINA-ASSF
LHCHINARMF

วันหยุดกองทุนจีน Golden Week

บลจ. ไทยพาณิชย์ (SCBAM)

กองทุนที่หยุดวันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2023
SCBCHA
SCBCHA-SSF
SCBCHAA
SCBRMCHA

กองทุนที่หยุดวันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2023
SCBCHINA
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(SSF)
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBMLCAA
SCBRMMLCA

กองทุนที่หยุดวันที่ 2 ตุลาคม 2023
SCBCE
SCBAPLUS
SCBABOND(A)
SCBCEH
SCBAXJ(A)
SCBEMBOND
SCBAXJ(SSF)

วันหยุดกองทุนจีน Golden Week

บลจ. อีสท์สปริง (Eastspring Investments)

กองทุนที่หยุดวันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2023
TMB-ES-STARTECH
TMB-ES-STARTECH-RMF
T-ES-ChinaA-SSF
T-ES-CHINA A
TMB-ES-CHINA-A
TMBCORMF
TMBCOF
T-ES-ChinaA-RMF

กองทุนที่หยุดวันที่ 2 ตุลาคม 2023
TMBCHEQ
T-CHChallenge#1
TMBAGLRMF
TMBAGLF

บลจ. พรินซิเพิล (PRINCIPAL)

กองทุนที่หยุดวันที่ 2 ตุลาคม 2023
PRINCIPAL CHEQ-A
PRINCIPAL CHTECH-A

วันหยุดกองทุนจีน Golden Week

บลจ. ยูโอบี (UOBAM)

กองทุนที่หยุดวันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2023
UCI
UCI-SSF
UCHI
UCHINA
UCHINARMF
UCHINA-SSF
GC
UOBSGC

บลจ.กรุงศรี (KSAM)

กองทุนที่หยุดวันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2023
KFACHINA-A
KFACHINSSF
KFACHINRMF

กองทุนที่หยุดวันที่ 2 ตุลาคม 2023
KF-CHINA
KF-HCHINAD

วันหยุดกองทุนจีน Golden Week

บลจ. บีแคป (BCAP)

กองทุนที่หยุดวันที่ 28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2023
BCAP-CTECH

บลจ. วรรณ (ONEAM)

กองทุนที่หยุดวันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2023
ONE-ALLCHINA-ASSF
ONE-ALLCHINA-RA

บลจ. เคดับบลิวไอ (KWI)

กองทุนที่หยุดวันที่ 2 ตุลาคม 2023
KWI DRAGON
KWI APREIT
KWI AEPLUS

วันหยุดกองทุนจีน Golden Week

บลจ. ทิสโก้ (TISCO)

กองทุนที่หยุดวันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2023
TCHSTARP

กองทุนที่หยุดวันที่ 2 ตุลาคม 2023
TCHARMF-A
TCHCLEAN
TCHRMF
TCHSTRATEGY
TISCOCH
TISCOCHA-A
TISCOCHA-SSF

บลจ. แอสเซท พลัส (ASSET PLUS)

กองทุนที่หยุดวันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2023
ASP-CHINA
ASP-EVOCHINA
ASP-EVOCHINA-SSF
ASP-EVOCHINARM

กองทุนที่หยุดวันที่ 2 ตุลาคม 2023
ASP-HSI

หมายเหตุ: The Opportunity รวบรวมข้อมูลวันหยุดกองทุนจาก บลจ. ที่มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แต่ละ บลจ. 


👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ