กองทุนจีน Hedged vs Unhedged

ตลาดหุ้นจีนฟื้นตัวแรง แต่ทำไมบางกองทุนยังไม่ค่อยขึ้นตาม ประเด็นเรื่องนโยบายค่าเงิน Hedged vs Unhedged จริง ๆ แล้วมีผลมากแค่ไหน?

ทั้งนี้ กองทุนหุ้นจีนในไทยนั้นมีหลายตลาด และมีหลากนโยบายค่าเงิน ดังนี้

กองทุนจีน Hedged vs Unhedged

Source: Finnomena Funds as of 13/05/2024

จีน A-Share

  • Master Fund เป็น CNY ▶ หุ้นที่ลงทุนเป็น CNY ▶ Hedged CNYTHB 👉 ตัวอย่างกองทุน เช่น SCBCHA
  • Master Fund เป็น USD ▶ หุ้นที่ลงทุนเป็น CNY ▶ Hedged USDTHB 👉 ตัวอย่างกองทุน เช่น KT-ASHARES-A

จีน All China

  • Master Fund เป็น USD ▶ หุ้นที่ลงทุนเป็น HKD CNY USD ▶ Hedged USDTHB > 80% 👉 ตัวอย่างกองทุน เช่น K-CHINA-A(A)
  • Master Fund เป็น USD ▶ หุ้นที่ลงทุนเป็น HKD CNY USD ▶ Hedged USDTHB 50% 👉 ตัวอย่างกองทุน เช่น B-CHINE-EQ

จีน H-Shares

  • Master Fund เป็น HKD ▶ หุ้นที่ลงทุนเป็น HKD ▶ Hedged 👉 ตัวอย่างกองทุน เช่น ASP-HSI
  • Master Fund เป็น HKD ▶ หุ้นที่ลงทุนเป็น HKD ▶ Unhedged 👉 ตัวอย่างกองทุน เช่น MEGA10CHINA-A

 

กองทุนจีน Hedged vs Unhedged

Source: Finnomena Funds as of 13/05/2024

โดยสรุปแล้ว กองทุนหุ้น A-Share จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมา กองที่มีนโยบาย Hedged USDTHB ผลตอบแทนโดนกดดันมากทีเดียว เพราะการที่ USD แข็งค่าเทียบกับ CNY และ THB ทำให้ได้รับผลกระทบทั้งฝั่งกองหลักที่ Long CNY against USD (หยวนอ่อน) และเสียค่าธรรมเนียม Hedged USDTHB อีกราว 3%

ดังนั้น A-Share เราจึงแนะนำย้ายมากองทุนที่ Hedge CNYTHB แทน เพื่อจะไม่โดนผลกระทบของฝั่ง USD และยังเสียค่า Hedged ต่ำกว่าอีกด้วย

แต่หากสนใจ All China แนะนำกองทุนที่ Hedge แค่ครึ่งนึง เช่น B-CHINE-EQ เป็นต้น

ขณะที่ H-Share นั้นสกุลเงิน HKD วิ่งตาม USD อยู่แล้ว จึงพิจารณาเพียงต้นทุนป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีกองทุนที่ Unhedged ให้เลือกอย่าง MEGA10CHINA-A


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT