News Update: สิงคโปร์ ยืดอายุเกษียณเป็น 63 ปี ขยายอายุการจ้างงานจนถึง 68 ปี หากยังวิกฤติ อาจต่ออายุทำงานถึง 70 ปี

สิงคโปร์รับมือวิกฤติสังคมผู้สูงอายุและแรงงานขาดแคลน เตรียมเพิ่มอายุเกษียณของประชากรสู่ 63 ปี ในปีหน้า

Tan See Leng รมว.แรงงาน กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2022 เป็นต้นไป เพดานอายุเกษียณของประชากรสิงคโปร์จะอยู่ที่ 63 ปี จากเดิม 62 ปี และนายจ้างต้องต่ออายุการจ้างงานใหม่ (re-employment age) สำหรับลูกจ้างที่สามารถทำงานต่อได้ อีก 5 ปี เป็น 68 ปี จากเดิม 67 ปี

รัฐบาลสิงคโปร์มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มอายุเกษียณของพลเมืองมาตลอด เช่นเดียวกับประเทศเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ โดยก่อนหน้านี้ในปี 2019 ลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรี ประกาศแผนเพิ่มอายุเกษียณของประชากร เนื่องจากประชากร 1 ใน 5 ของสิงคโปร์จะมีอายุมากกว่า 65 ปี ภายในสิ้นปี 2030

Tan See Leng กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีแผนที่จะค่อยๆ ขยายอายุเกษียณภายในปี 2030 ให้องค์กรสามารถจ้างพนักงานได้จนถึงอายุ 70 ปี เพื่อสนับสนุนแรงงานที่ต้องการทำงานนานขึ้น และปรับปรุงสถานะการเงินในวัยเกษียณของพวกเขา โดยแผนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจของสิงคโปร์ด้วย

อ้างอิง: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-02/singapore-to-begin-raising-retirement-age-from-july-1-next-year?sref=e4t2werz

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ