News Update: จีนวิกฤติหนัก! Airbnb ยอมแพ้ เลิกกิจการฤดูร้อนนี้ เจอล็อกดาวน์-คู่แข่งในจีน โฟกัสนักท่องเที่ยวขาออกจากจีนแทน

จีนวิกฤติหนัก ล็อกดาวน์จน Airbnb ยอมแพ้ เตรียมเลิกกิจการ ปิดบ้านและที่พักทั้งหมดในฤดูร้อนนี้ หันไปโฟกัสนักท่องเที่ยวขาออกจากจีนแทน

Airbnb เปิดตัวธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2016 แต่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจแบบเดียวกันในจีน นอกจากนี้การระบาดของโควิดทำให้ธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายสูงและมีความซับซ้อนในการดำเนินการอยู่แล้วยิ่งแย่ลง

แม้จะมีความพยายามในการสร้างแบรนด์ในจีน แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รายได้ในจีนคิดเป็นเพียงประมาณ 1% ของรายได้ทั้งหมด

แหล่งข่าวระบุว่า โอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับ Airbnb คือ ‘การเดินทางขาออกของนักท่องเที่ยวจีน’ ดังนั้นบริษัทจะไปโฟกัสกับการจัดหาที่พักสำหรับชาวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศแทน

หุ้น Airbnb ร่วงแล้วกว่า 30% ในปีนี้ ท่ามกลางแรงเทขายของหุ้นเทคโนโลยี แต่ยังคงสูงกว่าราคา IPO เมื่อปี 2020 ที่ $68 บริษัทเผชิญกับปัญหาหนักในช่วงเริ่มต้นของโควิด จนต้องเลิกจ้างพนักงานประมาณ 25% ในเดือน พ.ค. 2020

ต่อมาในเดือน พ.ย. บริษัทได้เข้าสู่ตลาดหุ้น โดยในหนังสือชี้ชวนกล่าวว่า เจ้าของบ้านในจีนจะใช้กระบวนการทำความสะอาดพิเศษในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิดเพื่อคลายกังวลให้กับลูกค้า

Airbnb เริ่มกลับมาฟื้นตัวหลังผู้คนกลับมาเดินทางอีกครั้ง โดยบริษัทเห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการเช่าระยะยาวในปีนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการทำงานแบบไฮบริดที่ผู้คนไม่ต้องเข้าออฟฟิส 100% แล้ว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในจีนฟื้นตัวได้ช้ากว่ามากจากการล็อกดาวน์และนโยบายโควิดเป็นศูนย์

อ้างอิง: https://www.cnbc.com/2022/05/23/airbnb-is-closing-its-domestic-business-in-china-sources-say.html 

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ