TISCO Omakase Extra Fund ปรับพอร์ตเดือนมีนาคม 2024

TISCO Omakase Extra Fund ปรับพอร์ตเดือนมีนาคม 2024


ที่มา: บลจ. ทิสโก้ วันที่: 20 มีนาคม  2024

Outlook

  • มุมมองระยะกลาง 3-6 เดือน เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตดี โดยล่าสุดผลประชุม Fed 20 มี.ค.ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP และประธาน Fed ยังย้ำถึงการปรับลดดอกเบี้ยในปี 2024 ขณะที่ตลาดหุ้นยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น รับปัจจัยบวกหนุนจากผลประกอบการ โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม Technology ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI
  • เชื่อว่าตลาดหุ้นจีนเริ่มมี Sentiment เชิงบวกมากขึ้น หลังจากที่ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศษฐกิจและตลาดหุ้น และตัวเลขเศษฐกิจจีน ม.ค. – ก.พ. ล่าสุดพบว่าตัวเลข Retail Sales, Industrial Production และ Fixed Asset Investment ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย สะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนอย่างค่อยเป็นค่อยไป
  • แม้เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวช้า แต่เชื่อว่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ภายหลังการท่องเที่ยวมีสัญญาณฟื้นตัวดีต่อเนื่อง ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนแม้จะเริ่มฟื้นตัว แต่ก็ยังได้รับแรงกดดันจากการล่าช้า พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย FY24 อย่างไรก็ดี ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยยังได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารที่มีผลประกอบการ และการจ่ายปันผลดี รวมถึงหุ้นกลุ่มพลังงาน ได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น

Strategy

  • ตลาดหุ้นในหลายประทศปรับตัวเพิมนทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง จากการตอบรับข่าวดีจากมุมมองดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่อนคลายลง อย่างไรก็ดี ตลาดยังมีความเสี่ยงต่อการปรับลดดอกดอกเบี้ยในครั้งแรกอาจถูกเลื่อนออกไปได้อีก จากสถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ที่อาจส่งผลกับอัตราเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีเรายังมีมุมมองเชิงบวกกับสินทรัพย์เสี่ยงและตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยมองว่า ผลดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนโดยรวมจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ตามภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ชะลอ และไม่ร้อนแรงเกินไป ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยกำลังจะเข้าสู่ทิศทางขาลงในปีนี้ ขณะที่ปัจจัยหนุนจากแรงขับเคลื่อนการใช้งาน AI จะเป็นปัจจัยหนุนต่อผลดำเนินงานในหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องจากนี้

Portfolio Action

  • ปรับลดน้ำหนัก TISCO China Consumer TCHCON ไปยัง TISCO China Clean Energy TCHCLEAN โดยเรามองว่ากองทุนพลังงานสะอาดในเริ่มฟื้นตัวได้ดี โดยมีปัจจัยบวกจาก 1.) ราคากลุ่ม Solar ผ่านจุดต่ำสุด 2.) รัฐบาลนออกมาตการกระตุ้นเศรษฐกิจมาเพื่อพยุงตลาด หลังจากการประชุม 2 สภานที่ยังให้ความสำคัญกับการเติบโตของพลังงานสะอาด อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปี 2025 3.) หลายประเทศทั่วโลกยังคงมีแผนการเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นสำหรับการใช้งานในพลังงานสะอาด อาทิ การติดตั้งแผง Solar และ เป้าหมายลดโลกร้อน (Net Zero) ในปี 2050 อย่างไรก็ดี กลุ่มพลังงานสะอาดก็ยังมีประเด็นความเสี่ยงหลักจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ รวมถึง Demand และ Supply ของพลังงานสะอาดที่ยังคงต้องหาจุดสมดุล ในด้านการผลิตและราคา ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยอาจส่งผลกับความเคลื่อนไหวผันผวนของกองทุนได้ในระยะสั้น แต่ในภาพระยะยาว เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกของกลุ่มในประเทศจีน เนื่องจากจีนมีข้อได้เปรียบที่เข้าลงทุนในเทคโนโลยีนี้ก่อน และยังได้รับการสนับสนุนที่ดีต่อเนื่องจากรัฐบาลจีน
  • ดู Fund Fact Sheet กองทุนที่เพิ่มน้ำหนัก/ปรับเข้า
    TCHCLEAN

Performance Review

ผลตอบแทนพอร์ตกองทุนนับจากวันที่ 16 ก.พ จนถึง 20 มี.ค. 2024 ปรับเพิ่มขึ้น +1.56%

ㆍDetractor:

  • สำหรับช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กองทุน TISCO Global REIT ปรับลงมากที่สุด โดยมีปัจจัยลบเข้ามากดด้น จากความกังวลของตลาดต่อทิศทางการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed ที่ยังอยู่บนความไม่แน่นอน รวมถึง Bond Yield ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ㆍ Contributor:

  • ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา TISCO Global Income Plus เป็นกองทุนที่หนุนพอร์ตกองทุนมากที่สุด โดยอันดับที่ 2 คือ กองทุนจีน (TISCO China Consumer Fund) และ อันดับที่ 3 คือ กองทุนเวียดนาม (TISCO Vietnam Equity)

บลจ. ทิสโก้


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299