รู้จัก 3 Phases of Retirement ก่อนวางแผนเกษียณ

คุณเคยนึกถึงภาพตัวเองหลังเกษียณหรือไม่?

หลังเกษียณ คนส่วนใหญ่ก็คงอยากจะไปท่องเที่ยว อยากทำกิจกรรมต่างๆ

หลังเกษียณ คนส่วนใหญ่ยังคิดไม่ละเอียดเพียงพอในค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายที่คาดหวังไว้ กับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันมาก

เพื่อให้ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินหลังเกษียณได้ตรงมากขึ้น บทความนี้จะบอกถึง 3 Phases of Retirement ตามรูปข้างล่างนี้

รู้จัก 3 Phases of Retirement ก่อนวางแผนเกษียณ

รู้จัก 3 Phases of Retirement ก่อนวางแผนเกษียณ

Stage ที่ 1: Go Crazy

เรียก Stage นี้ว่าเป็น Early retirement โดยจะเป็น Stage ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดใน 3 Stages ซึ่ง Stage นี้เริ่มต้นตั้งแต่อายุ 60 อาจจะจนถึงอายุ 70 ปี เราจะเรียกว่า Active Retirement

ค่าใช้จ่ายจะหมดไปกับการท่องเที่ยว ทำกิจกรรมที่ทำกับครอบครัวและเพื่อนๆ อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ บุตรเพื่อให้พวกเขาตั้งตัวได้ ตอนเขาพึ่งเริ่มทำงาน อาจจะยังขับรถได้อยู่

Stage ที่ 2: Settling Down

พอเริ่มเข้าวัย 70 ปี เริ่มต้นเข้าสู่ Passive Retirement กิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำจะมีน้อยลง ร่างกายและสุขภาพเริ่มมีปัญหา ต้องหาหมอบ่อยขึ้นกว่า Stage ที่ 1 ค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพสูงขึ้นจาก Stage ที่ 1 ขับรถไม่ได้ หรือขับได้น้อยลง จะต้องหาคนมาขับรถให้ อาจจะต้องปรับปรุงบ้านเพื่อให้เหมาะกับวัยอายุเกิน 70 ปี ดังนั้นจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

Stage ที่ 3: Winding Down

เป็นวัยที่เริ่มเข้าสู่ Extremely Passive Retirement สุขภาพและร่างกายถดถอยเร็วมาก ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้น จะต้องหาคนมาดูแลพิเศษ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นมากที่สุด

ทุกคนแตกต่างกันเรื่องเกษียณ แต่ขอให้พิจารณาและทำความเข้าใจ 3 Stages of Retirement ก่อนการวางแผนเกษียณ ยิ่งเข้าใจและประมาณค่าใช้จ่ายได้ละเอียดมากขึ้น ยิ่งจะสามารถทำแผนการลงทุนให้ตรงกับเป้าหมายมากขึ้น

แม้ว่าคุณอาจจะคิดว่า ยังห่างไกลกับการเกษียณ แต่เตรียมตัววันนี้ เดี๋ยวนี้ จะดีกว่าเพิ่งเตรียมตัวเหมือนเข้าใกล้วันเกษียณอายุ

รู้จัก 3 Phases of Retirement ก่อนวางแผนเกษียณ

จากรูป ถ้าคุณต้องการเงิน 10 ล้าน ณ ตอนอายุ 60 ปี

-ถ้าคุณเริ่มต้นลงทุน ตอนอายุ 25 คุณจะต้องลงทุนปีละ 89,738 ผลตอบแทนอยู่ที่ 6%

-ถ้าคุณเริ่มต้นลงทุน ตอนอายุ 35 คุณจะต้องลงทุนปีละ 182,267 ผลตอบแทนอยู่ที่ 6%

-ถ้าคุณเริ่มต้นลงทุน ตอนอายุ 45 คุณจะต้องลงทุนปีละ 430,627 ผลตอบแทนอยู่ที่ 6%

ยิ่งเริ่มต้นช้า ยิ่งชัน ยิ่งลงทุนสั้น ยิ่งเหนื่อย เหมือนเดินขึ้นทางชันมากๆ ครับ

WealthGuru

บางส่วนดัดแปลงจาก brightonfinancial


เริ่มลงทุนเพื่อเกษียณด้วยพอร์ตลงทุนแบบ Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่
https://www.finnomena.com/port/wealthguru/ หรือแบนเนอร์ข้างล่างเลย

พอร์ตเก็บเงินก้อนเพื่อลูก และเพื่อเกษียณโดย WealthGuru

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ