คุณพร้อมยืดเวลาเกษียณเป็น 65 ปีหรือยัง?

หลายคนคงอยากเกษียณเร็วขึ้นเพื่อจะได้พักผ่อน…

แต่จากข่าว…

ความหวังขยายอายุข้าราชการ – ไทยรัฐ

รองนายกฯ เล็งขยายอายุเกษียณจาก 60 เป็น 65 ปี – สำนักข่าวอิศรา

ก.พ.ชงยืดเวลาเกษียณราชการเป็น65-70ปี – กรุงเทพธุรกิจ

หลายปีมานี้ ภาครัฐบาลได้พยายามศึกษาความเป็นไปได้ในการยืดอายุเกษียณ

เพราะอะไรทำไมถึงเป็นแบบนั้น?

จากแหล่งข่าว ระบุว่า ในปัจจุบัน พบว่างบกลางที่ใช้จ่ายมากที่สุด คืองบประมาณที่รัฐบาลต้องจ่ายให้กับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการที่เกษียณอายุ การยืดอายุเกษียณ จะทำให้ภาครัฐบาลประหยัดสามารถประหยัดงบในส่วนนี้ได้

แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นแนวคิดที่อยากจะทำ แต่ถ้าทำจริง ก็จะเกิดปัญหาด้านงบประมาณ และต้องการให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าสู่ระบบราชการ ทำให้ภาครัฐคงต้องศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และความชัดเจนอีกครั้ง

ลองมาดูอายุเกษียณของแต่คนละประเทศ

จะสังเกตได้ว่า ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว จะขยายอายุการเกษียณไปยัง 65 ปี

กลับมาที่คำถาม  คุณพร้อมยืดเวลาเกษียณเป็น 65-70 ปี หรือยัง ?

ภาครัฐ จะมีอายุเกษียณอยู่ที่ 60 ปี  แต่ภาคเอกชน จะมีอายุเกษียณอยู่ที่ 55 ปี เราลองมาดูจำนวนเงินที่จะต้องเตรียมกัน ผมขอใช้สมมุติฐานในการคำนวณตัวเลขเงินเพื่อการเกษียณดังนี้

  • ต้องการเงินเพื่อใช้หลังเกษียณ เดือนละ 20,000 บาท หรือ ปีละ 240,000 บาท
  • อัตราเงินเฟ้อ 3% ซึ่งหมายความว่า เงินเพื่อใช้หลังเกษียณเดือนละ 20,000 บาทจะต้องปรับให้เพิ่มขึ้นด้วย
  • เกษียณอายุเดิมที่ 60 ปี คือ ทำงานปีสุดท้าย อายุ 60 ปี และอายุเกษียณใหม่ที่ 65 ปี
  • อายุขัยผู้ชายอยู่ที่ 75 ปี และ อายุขัยผู้หญิงอยู่ที่ 80 ปี
  • อัตราผลตอบแทนการลงทุนหลังเกษียณ 4%

จากการคำนวณจะเห็นได้ว่า

  • ผู้ชายจะเตรียมเงินเพื่อเกษียณลดลงถึง 21% ในขนาดที่ผู้หญิงจะเตรียมเงินเพื่อการเกษียณลดลงแค่ 11%
  • ผู้หญิงจะลดลงน้อยกว่า เนื่องจากผู้หญิงมีจำนวนปีที่จะต้องใช้เงินหลังเกษียณ 15 ปี แต่ผู้ชายมีแค่ 10 ปี

จะเห็นได้ว่า การยืดอายุเกษียณ ก็เป็นอีกทางหนึ่ง ที่จะทำให้เราเตรียมเงินลดลง  แต่มันก็ต้องแลกมากับการทำงานที่เพิ่มขึ้นอีก แค่ 5 ปี

ลองถามใจคุณดูครับ  คุณพร้อมยืดเวลาเกษียณเป็น 65 ปี หรือยัง ?

ถ้าคุณยังไม่พร้อม สิ่งที่คุณควรจะทำคือ มี 3 คำ

  1. อดออม
  2. ประกันความเสี่ยงรักษาพยาบาล 
  3. ลงทุน

เตรียมความพร้อมเรื่องการเงินเพื่อการเกษียณ จงเปลี่ยนทัศนคติของคุณใหม่ จากเกษียณเริ่มเมื่อไรก็ได้ เป็นเกษียณต้องเริ่มเดี๋ยวนี้” จงวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณไว้เป็นเป้าหมายหลักของชีวิตคุณ

สมพจน์ พัดสุวรรณ
WealthGuru

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ