ผู้บริโภคเฮ..! ประหยัดค่าเบี้ยประกันชีวิตได้สูงสุดถึง 35% คปภ. 1 กันยายน 2560

นี้คือ ข่าวดีในปี 2560

ก่อนจะบอก ข่าวร้าย!!!!  ผมขอบอกข่าวดีกันก่อน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เปิดเผยว่า  สภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

และมีการพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยมาใช้เพื่อรักษาพยาบาลรวมถึงกระแสนิยม

เรื่องการใส่ใจสุขภาพและการออกกำลังกายส่งผลให้โครงสร้างประชากรไทยในภาพรวม

มีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนขึ้น

โดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2568 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

ส่งผลต่อตารางมรณะไทยที่ใช้ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปี 2547 – 2551 มีความล้าสมัย

จึงได้ทำการปรับปรุงตารางมรณะไทยใหม่ โดยประกาศใช้ ตารางมรณะไทยปี 2560 ผลคือเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญ

  • แบบตลอดชีพลดลงประมาณ 6%
  • แบบสะสมทรัพย์ลดลงประมาณ 1%
  • แบบชั่วระยะเวลาลดลงประมาณ 24%
  • และแบบคุ้มครองสินเชื่อลดลงประมาณ 35%

ก็เป็นข่าวดี ใครที่จะซื้อประกันชีวิตเบี้ยประกันก็จะลดลง เพราะ คนไทยมีอัตราตายน้อยลง

แล้วอะไรคือฝันร้ายของคนไทย ???

ฝันร้ายของคนไทยข้อที่ 1 คือ อายุยืนยาวขึ้น

อายุยืนยาว เป็นฝันร้ายตรงไหน ???

ก็ตรงที่จะต้องเตรียมเงินเพื่อเกษียณมากขึ้น  

แล้วต้องเตรียมมากขึ้นเท่าไร???

ผมขอใช้สมมุติฐานในการคำนวณตัวเลขเงินเพื่อการเกษียณดังนี้

  • ต้องการเงินเพื่อใช้หลังเกษียณ เดือนละ 20,000 บาท หรือ ปีละ 240,000 บาท
  • อัตราเงินเฟ้อ 2.5% ซึ่งหมายความว่า เงินเพื่อใช้หลังเกษียณเดือนละ 20,000 บาทจะต้องปรับให้เพิ่มขึ้นด้วย
  • เกษียณอายุที่ 60 ปี คือ ทำงานปีสุดท้าย อายุ 60 ปี
  • อัตราผลตอบแทนการลงทุนหลังเกษียณ 3%

ผมขออ้างอิง อายุขัยจากการเก็บสถิติ นำข้อมูลมาจาก www.actuarialbiz.com

ตัวอย่างผู้ชาย

จากตารางจะเห็นได้ว่า แม้อายุขัยใหม่จะเพิ่มขึ้น 3 ปี แต่ เงินเพื่อการเกษียณที่จะต้องมี ตอนวัย 60 ปี จะเพิ่มขึ้นถึง 20%

ตัวอย่างผู้หญิง

จากตารางจะเห็นได้ว่า แม้อายุไขใหม่จะเพิ่มขึ้น 3 ปี แต่ เงินเพื่อการเกษียณที่จะต้องมี ตอนวัย 60 ปี จะเพิ่มขึ้นถึง 16%

สาเหตุหลักที่จะต้องเตรียมเงินมากขึ้นคือ เงินเฟ้อ และ อายุขัยที่ยาวขึ้น

ข้อสังกตอีกข้อหนึ่ง คือ ผู้หญิง จะอายุยืนกว่า ผู้ชาย

ดังนั้นจะต้องเตรียมเงินมากกว่า ถึง 30%  ถ้าอายุเริ่มต้น เท่ากัน

ฝันร้ายของคนไทยข้อที่ 2 คือ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเพิ่มเป็นอัตราเร่ง

ค่าใช้จ่ายที่คำนวณตามตารางข้างบน

ไม่ได้รวมค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ ซึ่งในปัจจุบัน เงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลเอกชนอยู่ในระดับ 6-8%

ดังนั้น เงินที่จะต้องเตรียมไว้เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณจะต้องโดนบวกเข้าไปกับเงินในตารางข้างบน

ฝันร้ายของคนไทยข้อที่ 3 คือ อายุเกษียณของคนไทยอาจจะไม่ถึง 60 ปี

ข่าวร้ายเพิ่มปี 2561  ธนาคารไทยพาณิชย์ปรับทัพใหญ่ ตั้งเป้า 3 ปี ลดพนักงานแบงก์ลง 12,000 คน

Technology และ AI จะเข้ามาบทบาทในธุรกิจมากขึ้น เพื่อจะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

อายุเกษียณที่เคยตั้งไว้ 60 ปี อาจจะโดนการเกษียณก่อน  แล้วมันน่ากลัวอย่างไรละ

ตัวอย่าง ผู้หญิง

ขอยกตัวอย่างผู้หญิงอย่างเดียว ถ้าขยับอายุเกษียณจากเดิม 60 ปี มาเป็น 55 ปี จะต้องเตรียมเงินเกษียณเพิ่ม 8%

จากข่าวดี เบี้ยประกันลด นำไปสู่ข่าวร้ายคือ คุณจะต้องเตรียมเงินมากขึ้นเพราะคุณอายุยืนขึ้น แต่คุณอาจจะต้องเกษียณก่อนอายุ 60 ปี แปลว่าคุณจะต้องเตรียมเงินมากขึ้นเพราะเงินเฟ้อ ทำให้ราคาของแพงขึ้น ฝากธนาคารอย่างเดียวไม่ได้แล้ว

ยิ่งเกษียณเร็ว ยิ่งต้องเตรียมเงิน

ยิ่งเกษียณเร็ว และยิ่งอายุยืนยาวขึ้นด้วย  ยิ่งต้องเตรียมเงินมากขึ้นตามไป

สิ่งที่คุณควรจะทำคือ มี 3 คำ

1) อดออม 2) ประกันความเสี่ยงรักษาพยาบาล 3) ลงทุน

เตรียมความพร้อมเรื่องการเงินเพื่อการเกษียณ

จงเปลี่ยนทัศนคติของคุณใหม่จากเกษียณเริ่มเมื่อไรก็ได้ เป็นเกษียณต้องเริ่มเดี๋ยวนี้”

จงวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณไว้เป็นเป้าหมายหลักของชีวิตคุณ

สมพจน์ พัดสุวรรณ
Wealthguru


**สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนเกษียณ สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/ หรือแบนเนอร์ข้างล่างเลย

พอร์ตเก็บเงินก้อนเพื่อลูก และเพื่อเกษียณโดย WealthGuru

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ