เมื่อไรจะหลุดดอยกองทุนหุ้นจีนเสียที

เมื่อไรจะหลุดดอยกองทุนหุ้นจีนเสียที

ติดลบหุ้นจีน -30% ทำอย่างไรดี

ควรจะถือต่อ หรือ ซื้อถัวขาดทุนดี

แล้วถ้าจะถือต่อควรจะถือนานเท่าไร ถึงจะเท่าทุน ???

น่าจะเป็นคำถามที่นักลงทุนอยากรู้ที่สุด

ผมได้ทำการเก็บข้อมูลในปี 2013 -2022 ระยะเวลา 10 ปี

มาดูเฉพาะหุ้นจีนก่อน

ผมใช้  MCHI  iShares MSCI China ETF และ CNYA  iShares MSCI China A ETF เป็นตัวแทนในทดสอบครั้งนี้

CNYAiShares MSCI ระหว่างปี 2017 – 2023

เมื่อไรจะหลุดดอยกองทุนหุ้นจีนเสียที

Figure 1 จาก portfoliovisualizer วันที่ 10July2023

MCHI iShares MSCI China ETF ระหว่างปี 2013 – 2023

เมื่อไรจะหลุดดอยกองทุนหุ้นจีนเสียที

Figure 2 จาก portfoliovisualizer วันที่ 10July2023

ทำความเข้าใจ ความหมายของ Recover time และ Underwater Period ก่อน

เมื่อไรจะหลุดดอยกองทุนหุ้นจีนเสียที

จากข้อมูลทั้ง 2 เราได้ข้อมูลว่า

CNYA  iShares MSCI จะมี  Underwater Period ระยะเวลาที่กว่าจะหลุดดอย คือ 2 ปี 6 เดือน

ส่วน MCHI  iShares MSCI China มี  Underwater Period ระยะเวลาที่กว่าจะหลุดดอย คือ 2 ปี 7 เดือน

ตอนนี้ กองทุนหุ้นจีนที่ตกลงมา ในรอบปี 2022 ถึงปัจจุบัน July 2023 ผ่านมาแล้ว  1 ปี 9 เดือน

อาจจะยังเหลืออีก  1 ปีในการจะหลุดดอย

WealthGuru

เปิดโหมด Risk-On!