มรดกเป็น โชคดี หรือกรรมที่ต้องชดใช้?

ถ้าคุณได้ที่ดินเป็นมรดก มูลค่า 1,000 ล้าน เป็นโชคดีของคุณหรือไม่?

ถ้าคุณได้ที่หุ้นเป็นมรดก มูลค่า 3,000 ล้าน เป็นโชคดีของคุณหรือไม่?

คุณอาจจะต้องบอก โชคดีอะไรแบบนี้ ได้มรดกเป็นพันล้านเลย แต่ช้าก่อน คุณต้องมีสิ่งที่แลกกับโชคดีนี้มา

“ภาษีมรดก” เป็นสิ่งที่จะต้องแลกกับโชคดีที่คุณได้

แล้วเจ้าภาษีมรดกเสียอย่างไร เรามาดูกัน

มรดกเป็น โชคดี หรือกรรมที่ต้องชดใช้?

ตัวอย่างการจ่ายภาษีมรดก

หลายคนคงได้ยินข่าว เอ็มเค สุกี้ ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่โอน 17.8% ให้ทายาทโดยธรรมมูค่าเฉียด 8 พันล้านบาท

มรดกเป็น โชคดี หรือกรรมที่ต้องชดใช้?

จากการดูรายละเอียด

คุณสมนึก หาญจิตต์เกษม เสียชีวิต คุณยุพิน ธีระโกเมนเป็นผู้จัดการมรดก

และมีการโอนหุ้นซึ่งอยู่ในกองมรดก ให้แก่ทายาทโดยธรรม 3 คน

โดยเป็นจำนวนหุ้น 164,087,977

จากข่าวนี้ ถ้าโอนให้ทายาท 3 คนแต่ละคนจะได้หุ้นจำนวน 54,695,992.33

ถ้าราคาหุ้นที่โอนประมาณ 55 บาท จะได้รับมรดกคนละ 3,008,279,578 บาท

ซึ่งทายาทต้องเสียภาษีคนละ 5% x (3,008,279,578 -100,000,00) = 145,413,978 บาท

รวมเงินภาษีจะต้องเตรียมรวมกัน 3 คน คือ 436,241,936.75 บาท

หุ้นเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถแปลงเป็นเงินสดได้

แต่ถ้าทายาทได้เป็นพวกที่ดินหรืออาคารแล้วต้องเสียภาษีแบบนี้ แต่ทายาทไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้

แทนที่จะเป็นโชคดีล้วน ก็จะได้กรรมที่ต้องชดใช้อีกด้วย

สมกับโบราณได้กล่าวไว้ว่า ไม่มีอะไรแน่นอนเท่ากับความตาย และภาษี

WealthGuru

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ