Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2021: Tactical Call ปรับสัดส่วนสินทรัพย์ทางเลือกรับเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

หลังจากหลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีน แสงสว่างของมนุษยชาติชัดเจนมากขึ้น ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกต่อจากนี้ชัดเจนขึ้น อัตราค่าขนส่ง ราคาน้ำมัน และราคาอาหารปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ผมจึงจำเป็นปรับพอร์ต เชิง tactical รองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ก่อนอื่นเรามาดูผลดำเนินการของพอร์ต Global Aggressive Hybrid กันก่อน (วันที่ 19-Feb-2021 ที่มา: FINNOMENA)

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2021: Tactical Call ปรับสัดส่วนสินทรัพย์ทางเลือกรับเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลดำเนินการของกองทุนหุ้น (วันที่ 11-Feb-2021 ที่มา FINNOMENA)

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2021: Tactical Call ปรับสัดส่วนสินทรัพย์ทางเลือกรับเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลดำเนินการของกองทุนตราสารหนี้และกองทุนทางเลือก (วันที่ 11-Feb-2021 ที่มา FINNOMENA)

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2021: Tactical Call ปรับสัดส่วนสินทรัพย์ทางเลือกรับเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สัดส่วนของพอร์ตลงทุน

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2021: Tactical Call ปรับสัดส่วนสินทรัพย์ทางเลือกรับเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

มีการปรับสัดส่วนอย่างไร

ตราสารทางเลือก

เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ธนาคารกลางยังคงพยายามรักษาสภาพคล่องและยังคงดอกเบี้ยต่ำต่อไปอีกระยะหนึ่ง เราได้เห็นการเพิ่มของราคากลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์  ด้วยเหตุนี้จึงขอปรับพอร์ตเชิง Tactical ระยะสั้น

  • ปรับกองทุน REIT PRINCIPAL IPROP-A ออก
  • ลดกองทุนทองคำ SCBGOLDH เหลือ 5%
  • เพิ่มกองทุน Commodity SCBCOMP เป็น 15%

WealthGuru

*สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ