Global Aggressive Hybrid อัปเดตตลาดพร้อมสัดส่วนทางเลือก: Market Alert – Bear Market หนักกว่าที่คาด
  • กำไรของกลุ่ม Big Tech ในไตรมาสที่ผ่านมา เช่น Netflix , Google , AMAZON เริ่มเติบโตช้าลงกว่าปีที่แล้ว
  • เงินเฟ้อ เดือนเมษายนของ USA ยังคงสู้อยู่ระดับ CPI ดัชนีวัดเงินเฟ้อของ USA ออกมาที่ 3% มากกว่าที่คาดอยู่ที่ 8.1%
  • Fed มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้แรงขึ้น จากเดิม 5% เป็น 0.75%
  • ด้านปัจจัยทาง Technical ของ MSCI World Index  มีปี 2016 ,2019 ,2020 ที่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 Week ถ้าดูกราฟราย Week ปี 2022 ก็เกือบจะหลุดแล้ว

Global Aggressive Hybrid อัปเดตตลาดพร้อมสัดส่วนทางเลือก: Market Alert – Bear Market หนักกว่าที่คาด

ที่มา: tradingview.com วันที่: 12 พฤษภาคม 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

  • ด้านปัจจัยทาง PE ของ MSCI World Index  จะเห็นได้ว่า PE ของ MSCI World Index ลดลงมาเท่ากับค่าเฉลี่ยย้อนหลังไป 5 ปี

ที่มา: tradingview.com วันที่: 12 พฤษภาคม 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

  • ด้านปัจจัยทาง Technical ของ SPY (S&P500 Index) ถ้าดูกราฟราย Week  มีปี 2016 ,2019 ,2020 ที่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 Week สำหรับปี 2022 กำลังตกเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ย 200 Week มีช่องว่างอยู่ที่ประมาณ -10%

Global Aggressive Hybrid อัปเดตตลาดพร้อมสัดส่วนทางเลือก: Market Alert – Bear Market หนักกว่าที่คาด

ที่มา: tradingview.com วันที่: 12 พฤษภาคม 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

  • ด้านปัจจัยทาง Technical ของ QQQ (Nasdaq100 Index)  ถ้าดูกราฟราย Week  มีปี 2019 ,2020 ที่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 Week สำหรับปี 2022 กำลังตกเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ย 200 Week มีช่องว่างอยู่ที่ประมาณ -10%

Global Aggressive Hybrid อัปเดตตลาดพร้อมสัดส่วนทางเลือก: Market Alert – Bear Market หนักกว่าที่คาด

ที่มา: tradingview.com วันที่: 12 พฤษภาคม 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

  • ด้านปัจจัยทาง PE ของ SPY (S&P500) และ QQQ ( Nasdaq-100) จะเห็นได้ว่า PE ของทั้งสองดัชชีนลดลงมาเกือบจะค่าเฉลี่ยย้อนหลังไป 5 ปี  จะเห็นว่าราคาไม่ได้แพงมากเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ที่โดนเรื่องเงินเฟ้อและดอกเบี้ยกดดัน

สำหรับผู้รับความเสี่ยงได้ ให้ลงทุนตอนจังหวะที่ ตลาดอาจจะลงมาตรงเส้นค่าเฉลี่ย 200 week เป็นจุดซื้อที่น่าสนใจ

สำหรับ ผู้ที่รู้สึกกังวัลใจ ให้ทำ Short Again Port  ขอให้สัดส่วนของกองทุนตามรูป

**ไม่ใช่คำแนะนำปรับพอร์ต แต่เป็นจังหวะที่น่าสนใจลงทุน หรือลดความเสี่ยง**

Global Aggressive Hybrid อัปเดตตลาดพร้อมสัดส่วนทางเลือก: Market Alert – Bear Market หนักกว่าที่คาด

WealthGuru

*สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

iran-israel-war