(เงินล้าน) เป้าหมายอยู่ไม่ไกล ด้วยแนวคิดลงทุนแบบ Goal-Based Investing

หลายคนคงรู้จักหลักการจัดพอร์ตตามความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับตัวเอง เช่น เป็นคนรับความเสี่ยงได้สูง ก็ลงทุนพอร์ตแบบเสี่ยงสูง คือลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงพวกหุ้นได้เยอะ แต่ถ้าเป็นคนรับความเสี่ยงได้ต่ำก็จะต้องลงทุนพอร์ตแบบเสี่ยงต่ำ คือลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงพวกหุ้นได้น้อย

แต่ว่าการจัดพอร์ตลงทุน ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพียงพอจริงหรือไม่ ?

แนวคิดการลงทุนแบบ Risk Profile is OUT!!!

วันนี้ ผมมีแนวคิด ลงทุนแบบ Goal-Based Investing แนวคิดนี้มี กุญแจสำคัญอย่างไร

-แผนการการลงทุนเน้นความสำคัญของเป้าหมาย มากกว่า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

-เป้าหมายจะเน้นไปที่ เป้าหมายของชีวิต เช่น เป้าหมายเกษียณ หรือ เป้าหมายการศึกษาบุตร

-การลงทุนจะเน้นไปที่ ผลตอบแทนที่เหมาะกับเป้าหมาย มากกว่า จะต้องได้ผลตอบแทนสูง

กระบวนการวางแผนแบบ Goal-Based Investing ขั้นตอนดังนี้

กำหนด เป้าหมายของชีวิต

ให้กำหนดเป้าหมายของชีวิต  เช่น การศึกษาบุตร / การเกษียณ / พาลูกไปเที่ยวต่างประเทศ หลังจากนั้น ให้เขียนมาเขียนลงใน 4 ช่องตามดังนี้

(เงินล้าน) แนวคิดลงทุนแบบ Goal Based Investing

Source: http://www.seic.com
Portfolio Management for Financial Advisers Jakub Karnowski, CFA

ช่องที่ 1 :   เป้าหมายที่จำเป็น และ ระยะเวลาสั้น

เช่น  ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการดำเนินชีวิต

ช่องที่ 2:  เป้าหมายที่เป็นความปรารถนา และระยะสั้น

เช่น เก็บเงินอีก 2-3 ปีที่เที่ยวกับครอบครัว

ช่องที่ 3: เป้าหมายที่จำเป็น และระยะยาว

เช่น ต้องการส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยที่ดี

ช่องที่ 4: เป้าหมายที่เป็นความปรารถนา และระยะยาว

เช่น ต้องการเกษียณใช้ชีวิตที่ดี หรือ ต้องการสร้างมรดกให้ลูก

กำหนดนโยบายการลงทุนตามแต่ละช่อง ตามเป้าหมาย เช่น

ช่องที่ 1 : เป้าหมายที่จำเป็น และ ระยะเวลาสั้น

ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการดำเนินชีวิต จะต้องเก็บให้รูปเงินสด หรือ ตราสารเงินที่มีการันตีแน่นอน

ตัวอย่างของพอร์ต เงินสด 50% และ ตราสารเงิน 50%

ช่องที่ 3: เป้าหมายที่จำเป็น และระยะยาว

ต้องการส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยที่ดี จะต้องจัดพอร์ตการเติบโตอย่างคงที่ และมีการจัดพอร์ตป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน

ตัวอย่างของพอร์ต หุ้น 50%  REIT 10% และ ตราสารหนี้ 40%

ช่องที่ 4: เป้าหมายที่เป็นความปรารถนา และระยะยาว

ต้องการเกษียณใช้ชีวิตที่ดี หรือ ต้องการสร้างมรดกให้ลูก จะต้องจัดพอร์ตการเติบโต

ตัวอย่างพอร์ต หุ้น 60% REIT 20% และ ตราสารหนี้ 20%

จะเห็นได้ว่า การลงทุนแบบ Goal-Based Investing จะไม่ได้ลงทุนแบบใช้ Risk profile อีกต่อไป แต่จะพิจารณาถึง ความสำคัญของเป้าหมายและเวลาในการลงทุนอีกด้วย

คุณล่ะยังจัดพอร์ตโดยใช้ Risk profile อยู่อีกหรือไม่?

WealthGuru

ติดตาม WealthGuru ได้ที่เพจ https://www.facebook.com/wealthguruconsulting


เริ่มลงทุนเพื่อเกษียณด้วยพอร์ตลงทุนแบบ Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่
https://www.finnomena.com/port/wealthguru/

พอร์ตเก็บเงินก้อนเพื่อลูก และเพื่อเกษียณโดย WealthGuru

10000 FINT