กลยุทธ์แบบ Growth and Value Rotation

เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินกลยุทธ์แบบ Sector Rotation  ซึ่งใช้วิธีการปรับพอร์ตผ่านการสลับเปลี่ยนกลุ่มอุตสาหกรรมกันมาบ้าง

แต่มีอีก 1 กลยุทธ์ที่ใช้ได้ดีคือ Growth and Value Rotation  ซึ่งเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกลุ่มหุ้น Growth (เติบโต) และ หุ้น Value(คุณค่า)

ในวันนี้ผมขอยกตัวอย่าง  S&P 500® Growth Value Rotator Index  ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ Momentum Rotation ในการสลับไปมาระหว่าง กลุ่มหุ้น Growth (เติบโต) และ หุ้น Value(คุณค่า)     

เป้าหมายของ S&P 500 Growth Value Rotator Index คือการใช้ประโยชน์จากกลุ่มหุ้นทั้งสองรูปแบบ โดยจะสลับไปมาระหว่างกลยุทธ์การเติบโตและมูลค่าตาม Momentum  ผ่านคำนวณ Price Momentum ระยะเวลา 12 เดือน  โดยจะมีการ Rebalance ทุกๆ เดือน

ถ้าสิ้นเดือน S&P500 Growth Index มี Price Momentum ระยะเวลา 12 เดือน ชนะ S&P500  Value Index  ก็จะลงทุนใน S&P500 Growth Index

แต่ถ้า สิ้นเดือน S&P500  Value Index มี Price Momentum ระยะเวลา 12 เดือน ชนะ S&P500  Growth Index  ก็จะลงทุนใน S&P500 Value Index

ดัชนี S&P 500 Growth Value Rotator มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า S&P500 อย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 1995 ถึงกรกฎาคม 2019 โดยสร้าง

ดูได้จากรูปข้างล่าง  โดยเอาชนะทั้ง S&P500 Value , S&P500 Growth และ S&P500

กลยุทธ์แบบ Growth and Value Rotationที่มา: www.spglobal.com วันที่ 27 พฤษภาคม 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์แบบ Growth and Value Rotation

ที่มา: www.spglobal.com วันที่ 27 พฤษภาคม 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จากรูปผลการดำเนินที่ผ่านมาให้อดีต   S&P500 Growth Value Rotator Index สามารถทำผลตอบแทนชนะทั้งสามดัชนี  แต่อย่างไรจะมี Volatility มากกว่าทั้งสามดัชนี  แต่ถ้าวัดด้วย Risk-Adjusted Return จะก็ยังชนะทั้งสามตลาด   สามารถสรุปดังนี้

กลยุทธ์แบบ Growth and Value Rotation

ที่มา: www.spglobal.com วันที่ 27 พฤษภาคม 2022

มาดูผลตอบแทนในอดีตมีดังนี้

กลยุทธ์แบบ Growth and Value Rotation

ที่มา: www.spglobal.com วันที่ 27 พฤษภาคม 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์แบบ Growth and Value Rotation

  ที่มา: www.spglobal.com วันที่ 27 พฤษภาคม 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนระยะยาวชนะ S&P500 แม้ว่า ระยะสั้นจะแพ้ ดังเช่นในปี 2022 ผลตอบแทน S&P 500® Growth Value Rotator Index  ได้ -19.45% ในขณะที่ผลตอบแทน S&P500 อยุ่ที่ -12.92%

ดัชนี S&P 500® Growth Value Rotator Index  จึงเป็นอีกดัชนีหุ้นที่มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจและได้ประโยชน์ทั้งสองกลุ่มหุ้น

โดยนักลงทุนสามารถนำไปพัฒนากลยุทธ์ในการลงทุนได้ในอนาคต

WealthGuru

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”