ถ้าอยากเกษียณสุข ไปอยู่ประเทศไหนดี?

ไทยติดอันดับ 1 มีความสุขทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก

ไทยเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

เป็นการจัดลำดับจาก Bloomberg

โดยมี top 5 ประเทศที่มีความสุขเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดตามลำดับคือ

 1. ไทย
 2. สิงคโปร์
 3. สวิตเซอร์แลนด์
 4. ญี่ปุ่น
 5. เกาหลีใต้

โดย Bloomberg จะใช้ ค่า Misery Index เป็นตัววัด โดยวัดจาก อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อต่ำ โดยระบุว่าไทยมีอัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อต่ำ

จริงไหมที่เรามีความสุขมากกว่าประเทศอื่นๆ มีความทุกข์น้อยกว่าเขาตามที่ดัชนีชี้บอกจริงหรือ คงต้องลองกลับไปคิดดู…

ถ้าประเทศไทยมีความสุขเชิงเศรษฐกิจมากที่สุด หมายความว่า ชีวิตของคนเกษียณก็น่าจะมีความสุขไปด้วยหรือไม่ ??

ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

คือ คนอายุเกิน 60 ปี เกิน 20%

ในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมู้สูงอายุระดับสุดยอด

คือ คนอายุเกิน 60 ปี เกิน 30%

พูดง่ายๆ ภาษาชาวบ้าน ประเทศไทยจะเต็มไปด้วยคนแก่ แล้วมันจะเกิดผลอะไรกับเราละ เอาแบบคิดง่ายๆ อายุยืนยาวขึ้น เงินต้องใช้หลังเกษียณ ต้องมีเพิ่มขึ้น

ถ้าตอนนี้คุณอายุ 40 ปี ต้องการเกษียณ 60 ปี

คุณต้องการ ต้องการเงินเพื่อใช้หลังเกษียณ เดือนละ 20,000 บาท หรือ ปีละ 240,000 บาท ถ้าเงินเฟ้อ อยู่ที่ 2.5% ต่อปีและอัตราผลตอบแทนการลงทุนหลังเกษียณ 3%

ถ้าเดิมอายุขัย อาจจะ 74 แต่ถ้าอายุขัยใหม่ เป็น 77 ปี เงินต้องเตรียมเพื่อเกษียณเดิม 5.4 ล้านบาท จะเพิ่มเป็น 6.5 ล้านบาท คือเพิ่มขึ้น 21% สำหรับเงินที่ต้องเตรียมหลังเกษียณ

แล้วแบบนี้ คนที่เกษียณในประเทศไทย จะอยู่อย่างเกษียณสุขจริงหรือไม่???

ถ้าอยากเกษียณสุข ไปอยู่ประเทศไหนดี?

ผมมีข้อมูลการสำรวจ จาก Allianz International Pensions โดยเขาจะมีตัวชี้วัด คือ Retirement Income Adequacy (RIA)

เขาทำการสำรวจ 49 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย และนี้คือผลการสำรวจและจัดลำดับ

ประเทศที่อยู่บนสุด จะมีความสามารถที่จะจัดหารายได้หลังเกษียณได้อย่างเพียงพอ มี Top 5 ดีที่สุด คือ

 1. The Netherlands
 2. Denmark
 3. Norway
 4. Switzerland
 5. Japan

มี Top 5 แย่ที่สุด คือ

 1. Indonesia
 2. India
 3. Malaysia
 4. Mexico
 5. Hong Kong

ประเทศไทยไม่ได้ติด top 5 ที่แย่ที่สุด แต่ติด Top 10 ที่แย่ที่สุด!! ดูเหมือนในกลุ่มอาเชียนเราแพ้ แค่ Singapore

คุณเห็นผลประเมินแล้ว คุณยังรู้สึกหรือไม่ว่า คนที่เกษียณในประเทศไทย จะอยู่อย่างเกษียณสุขจริง!!!!

แม้ว่าระบบการจัดการเกษียณของประเทศอาจจะไม่สามารถเทียบ กับประเทศ top 5 ที่ดีได้ แต่ถ้าคนไทยเอาใจใส่ ที่จะเตรียมการเกษียณ ปัญหาเรื่องเงินได้หลังเกษียณ ก็อาจจะบรรเทาลงได้

การเกษียณเริ่มจากตัวเอง อย่ามัวรอลูกหลาน อย่ามัวรอรัฐบาล อย่ามัวรอชะตากรรม

จงเปลี่ยนทัศนคติของคุณใหม่ “จากเกษียณเริ่มเมื่อไรก็ได้ เป็นเกษียณต้องเริ่มเดี๋ยวนี้”

จงวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณไว้เป็นเป้าหมายหลักของชีวิตคุณ

สมพจน์ พัดสุวรรณ
wealthguru

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ