2022 ปีของการล่มสลายของกองทุนเมกะเทรนด์?

โลกกำลังเปลี่ยนไปแล้ว อย่าพลาดในการลงทุนในเมกะเทรนด์

โลกหลัง COVID-19  เปลี่ยนไปแล้ว อย่าตกรถกับเมกะเทรนด์

เมกะเทรนด์ โอกาสในการลงทุนมาแล้ว ห้ามพลาด!!!

ผมคิดว่า คำโปรยเหล่านี้ เหล่านักลงทุนคงเคยได้ยินได้ฟังมาก ในปี 2020 และ 2021

ผมว่าหลายคนคงได้มีโอกาสลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในเมกะเทรนด์  เช่น กองทุนเมกะเทรนด์  ในอุตสาหกรรมรถ EV  , พลังงานสะอาด หรือ ด้านการเงินดิจิทัล เป็นต้น

แต่ในปี 2022  ผลตอบแทนของเหล่ากองทุนเมกะเทรนด์  กลับติดลบกันไม่ต่ำกว่า -30% ขึ้นไปเลยทีเดียว

ผมอยากให้ดูภาพประกอบข้างล่างนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างกองทุนประเภท เมกะเทรนด์   คือกองทุน GXTG (Global X Thematic Growth ETF ซึ่งลงทุนหลากหลายเมกะเทรนด์ เช่นลงทุน  เมกะเทรนด์กัญชา  เมกะเทรนด์ BLOCKCHAIN หรือเมกะเทรนด์หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

2022 ปีของการล่มสลายของกองทุนเมกะเทรนด์?

Figure 1 SeekingAlpha วันที่ 18Dec2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จะเห็นได้ว่าในปี 2022 กองทุน GXTG ติดลบไป -45.44% เทียบกับตลาดคือ ดัชนี S&P500 ติดลบอยู่ที่ -19.68%

ในขนาดที่ กองทุนประเภทเน้นลงทุนในหุ้นคุณค่า เช่น SPLV (Invesco S&P 500® Low Volatility ETF) และ RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF)  กลับติดลบเพียง -6.4% และ -4.14% ตามลำดับ

ทำไมติดลบมากกว่าตลาดเยอะ

เนื่องจากเหล่ากองทุนเมกะเทรนด์จะลงทุนในหุ้นที่คาดว่าจะเติบโตในอนาคต หรือ กำลังเติบโต นั้นหมายความว่า ราคาหุ้นจะมีความแพงกว่าปัจจัยพื้นฐาน   ถ้าเกิดวงจรที่ดอกเบี้ยขาขึ้น และเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวและถดถอย จะทำให้หุ้นกลุ่มเมกะเทรนด์โดนเทขายออกมาก่อน เป็นเหตุผลว่าราคาตกลงมาเยอะ

จะต้องลงทุนอย่างไรในกองทุนเมกะเทรนด์

2022 ปีของการล่มสลายของกองทุนเมกะเทรนด์?

Figure 2 Morningstar Research 31-Mar-2021

จากการศึกษาของ Morningstar พบว่า ยิ่งระยะเวลานานขึ้น มีกองทุนแบบ Thematic หรือ

เราเรียกกว่าเมกะเทรนด์ ชนะตลาดเพียง 20-30% เท่านั้น ดังนั้น การลงทุนในกองทุนเมกะเทรนด์ควรเลือกลงทุนอย่างระมัดระวัง และ ที่สำคัญคือ กองทุนแบบเมกะเทรนด์ ไม่ใช่ส่วนหลัก (Core Port) เป็นเพียงส่วนเสริม (satellite) เท่านั้น

ต่อไปถ้าคุณคิดจะลงทุนแบบเมกะเทรนด์  จงจำไว้ว่า มันไม่ใช่สัดส่วนหลักของพอร์ตการลงทุน เป็นเพียงส่วนเสริม (satellite) เท่านั้น

ส่วนกองทุนเมกะเทรนด์จะล่มสลายไปเลยหรือไม่  เวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์

WealthGuru